Na vrh

DEMINIRANO OKO 60.000 METARA KVADRATNIH U NASELJU KAMENICA

U MZ Gora u naselju Kamenica deminerski bataljon – Vod za deminiranje vojnih objekata Oružanih snaga BiH, metodom tehničkog izviđanja, deminirao je oko 60.000 m rizične površine. Pronađeno je 11 minsko-eksplozivnih sredstava.

„Radovi na deminiranju deminerskog zadatka „GORA – MILJEV VRAT“ započeli su u maju mjesecu ove godine, metodom tehničkog izviđanja sa ciljem deminiranja lokacije za koju su postojale indicije da je zagađena protivpješadijskim minama, koje su postavljene tokom agresije na našu državu. Završetkom ovog zadataka biće zaokružena jedna cjelina koja se nalazi između teritorija općina Vogošće i Ilijaša prema naselju Solakovići“ rekao je Nermin Hajro pomoćnik načelnika za CZ Općine Vogošća.

Na primopredaji deminiranog lokaliteta pripadnici Oružanih snaga BiH istakli su odličnu saradnju sa predstavnicima Općine Vogošća. Iz nadležne Općinske službe se nadaju da će i u buduće imati podršku i  pomoć od strane Oružanih snaga i njihovih deminerskih bataljona.

Prema zvaničnim podacima Centra za uklanjanje mina u BiH na području naše općine postoji još oko 4.000.000 mrizične površine. Jedan dio se nalazi na granici između Općina Vogošća i Ilijaš, drugi dio od naselja Kremeš prema lokalitetu Motke, a rizična površina se nalazi i na brdu Žuč i unutar Industrijske zone Pretis.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana