Na vrh

Dnevni izvještaj štaba civilne zaštite za 06.04.2020.godine

Na osnovu prikupljenih informacija do slanja ovog izvještaja na području općine Vogošća nema novih slučajeva zaraze korona virusom. Do sada je zabilježen jedan slučaj zaraze korona virusom. Registrovani slučaj se desio 26.03.2020. godine.   Prema podacima Policijske stanice Vogošća 35 osoba se nalazi u samoizolaciji na području Općine Vogošća, od toga su 7 novih lica. Jedna osoba ne poštuje mjere samoizolacije. Za 4 osobe je istekao period samoizolacije od 14 dana.   Služba civilne zaštite Općine Vogošća u dane vikenda, 04. i 05.04.2020. godine organizirala je dežuru u Operativnom centru civilne zaštite Općine Vogošća. Za vrijeme trajanja dežurstva nije bilo nikakvih značajnih promjena epidemiološkog stanja na području općine Vogošća. Redovno je održavana komunikacija sa Kantonalnim operativnim centrom i Policijskom stanicom Vogošća, koja je redovno dostavljala i dalje dostavlja spiskove lica kojima je određena mjera samoizolacije. Na osnovu dostavljenih spiskova možemo konstatovati da je broj osoba kojima je određena mjera samoizolacije smanjen za skoro 50% u odnosu na prve spiskove od proglašenja stanja nesreće.   Služba za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove je 06.04.2020. godine dostavila Informaciju o pranju i dezinfekciji ulica na području općine Vogošća. Navedene aktivnosti su provodili uposlenici KJKP „Rad“ i pripadnici VD Vogošća. Ovim aktivnostima za  dan 03.04.2020. godine bile su obuhvaćene sljedeće ulice i mjesta: Jošanička, Omladinska, Braće Kršo, Braće Halač, Izeta Delića, podvožnjak prema ulici Tome Mendeša, plato ispred OJ Dom zdravlja Vogošća, Ugorsko, Menjak, Hotonj i Orahov brijeg.   Na osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite sve škole, vrtići, ugostiteljski objekti, tržni centri i ostali objekti koji su obuhvaćeni ovom naredbom ne rade i potpuno se pridržavaju navedene naredbe. Na osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite osobe mlađe od 18 i osobe starije od 65 godine ponašaju se u skladu sa istom.   Na 13. vanrednoj sjednici FŠCZ izmijenio je naredbu o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području FBiH, pa se novom naredbom od obustave rada izuzimaju i trgovine kućanskim aparatima i bijelom tehnikom i trgovine namještaja, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera. Sa dvije tačke dopunjene naredbe o zabrani kretanja osoba mlađih od 18 godina i starijih od 65 godina, osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno je kretanje u vozilu, a starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje radi preuzimanja penzija u vremenu od 8 do 12 sati od ponedjeljka 6. aprila do petka 10. aprila 2020. godine.   Služba civilne zaštite Općine Vogošća je u redovnom kontaktu sa svim bitnim subjektima koji su od značaja za građane općine Vogošća. Među njima izdvajamo Centar za socijalni rad, ZZO KS ispostava Vogošća, Federalni Zavod PIO/MIO ispostava Vogošća, Zavod za zapošljavanje KS ispostava Vogošća, OJ Dom zdravlja Vogošća, Općinska organizacija Crveni križ Općine Vogošća, Policijska stanica Vogošća. Ispituje se tržište i provode se aktivnosti nabavke dezinfekcionih sredstava, zaštitne opreme (maske, rukavice, odijela, itd.), nabavka hrane za ugrožene stanovnike općine Vogošća. Evidentiramo pozive od strane građana i pokušavamo riješiti sve probleme i potrebe koje se mogu objektivno realizovati. Putem lokalne RTV Vogošća na vrijeme saopštavamo sve značajne informacije i vršimo kontinuiranu kampanju na poštivanju mjera zaštite građana od moguće zaraze korona virusa. Prema podacima koji su nam dostavljeni o provedenim aktivnostima na terenu evidentirano je sljedeće: Aktivisti Crvenog križa Vogošća su  realizovali između ostalog i sljedeće zadatke u toku dana 03.04.2020 godine (petak): 1. Redovna podjela toplih obroka za 03.04.2020 i za dane vikenda 04. i 05.04.2020 godine. 2. Posjeta i kupovina osnovnih namirnica za četiri porodice. 3. Dostava redovne terapije lijekova za jednu porodicu. 4. Sastanak sa Službom za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica općine Vogošća i Centrom za socijalni rad Vogošća u vezi detaljnih informacija o osobama preko 65 godina bez bližnjih korisnika.   Udruženje “Tempo” je dostavilo spisak osoba koje su primile pomoć u namirnicama za mjesec mart. U toku tog mjeseca dostavljeno je i uručeno 63 paketa.  Također je dostavljen spisak onih koji su primili pomoć u aprilu stim da će se spisak dopunjavati do kraja mjeseca aprila. Trenutno je za mjesec april podijeljeno  45 paketa osobama koje su u stanju socijalne potrebe. Spisak lica kojima su dostavljeni paketi pomoći dostavljeni su Općini Vogošća.   Također prema dostavljenim podacima humanitarne organizacije „Merhamet“ MDD, vršena je podjelu humanitarne pomoći 26.03.2020. godine kroz podjelu paketa za deset porodica koje su njihovi raniji korisnici. Spisak lica kojima su dostavljeni paketi pomoći i novčana sredstva dostavljen je Općini Vogošća.  
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana