Na vrh

DONJA VOGOŠĆA: U TOKU RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆENOG KLIZIŠTA

U proteklom periodu građani dijela Donje Vogošće prijavili su Službi civilne zaštite i Inspektoratu Općine Vogošće da su se na lokalitetu klizišta, koje je sanirano još 2003. godine, izvodili određeni infrastrukturni radovi koji su oštetili instalaciju vezanu za sanirano klizanje tla. Posljedica tih radova je veća količina vode koja se pojavila i ugrožavala stambene objekte u neposrednoj blizini.

Predstavnici Službe CZ i Inspektorata obišli su ugroženu lokaciju na kojoj su počeli radovi na sanaciji oštećenog klizišta na adresi Donja Vogošća do broja 35. Radove izvodi firma „Orman“ sa kojom Općina Vogošća ima zaključen Ugovor o inspekcijskim izvršenjima.

Prema podacima koje je ekipa TV Vogošća dobila na terenu, trebalo je i više vremena da se pronađu investitori radova, jer je došlo do promjene vlasništva zbog kupovine zemljišta. Ipak, Inspektorat je proveo kompletnu inspekcijsku proceduru, kojom je utvrđeno da je na lokalitetu Donje Vogošće izvršena nelegalna gradnja objekata-potpornih zidova a uništen je i drenažni sistem od strane prodavca zemljišta, odnosno prijašnjeg vlasnika ove lokacije. S obzirom da se radi o fizičkom licu, kazna predviđena za počinioca je, prema zakonskim propisima o prostornom uređenju u visini od 500 KM do 1.500 KM. Međutim, ovdje je problem i krivične odgovornosti, za šta je moguća kazna i do tri godine zatvora.

Prema predračunu, radovi koje izvodi firma „Orman“ koštaju 20.000 KM. Kupac i prodavac zemljišta na kojem su radovi oštetili sanirano klizište su se dogovorili da zajednički snose troškove sadašnjih radova i uplatu novčanih sredstava izvšili na račun izvođača radova. Zavod za izgradnju KS vrši nadzor nad izvođenjem radova koji bi trebali biti završeni za 15 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana