Na vrh

Dostavljen posipni materijal mjesnim zajednicama u Vogošći

U skladu sa Programom zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća izvršena je i distribucija posipnog materijala u osam mjesnih zajednica. Sekretari MZ su materijal po potrebi isporučili građanima, posebno onim koji stanuju u padinskim dijelovima općine.

Memsudin Kožljak sekretar mjesnih zajednica Kobilja Glava i Hotonj kaže da ima dobru saradnju sa građanima i da su putevi u ovim mjesnim zajednicama prohodni.

Napominjemo građane da je zakonska obaveza da snijeg čiste ispred svojih stambenih i poslovnih objekata.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana