Na vrh

Drugi o nama – EGISTENCIJALNA NAKNADA DEMOBILISANIM BORCIMA: U VOGOŠĆI PODNESENO 229 ZAHTJEVA

Nakon što je donesen federalni Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica za borce starije od 57 godina, u Kantonu Sarajevo izmijenjeni su zakonski akti, čime je omogućeno pravo na egzistencijalnu naknadu borcima mlađim od 57 godina.

Ministarstvo za boračka pitanja krajem augusta je naložilo isplatu egzistencijalne naknade za 1.374 bivša pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine za mjesec juli.

Općina će na mjesečnom nivou pokretati obračun naknade, te Ministarstvu za boračka pitanja KS dostavljati zahtjev za isplatu, a koje će nakon prihvatanja općinskih obračuna davati naloge za isplatu naknade krajnjim korisnicima, odnosno vršiti plaćanje direktno bankama.

Podnošenje zahtjeva je počelo u mjesecu junu, a korisnici pravo ostvaruju od narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, pri čemu rješenja koja donose općinski organi postaju izvršna nakon nadzora Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kada su unose u sistem za plaćanje.

U Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća nakon što su dobili instrukciju resornog ministarstva dokumentaciju za ostvarivanje egzistencijalne naknade, od 5. juna demobilisani borci do 57 godina, čija primanja ne prelaze 174 KM, predali su 229 zahtjeva za ovu naknadu.

Kako je kazo Zijad Kadrić, pomoćnik načelnika Općine Vogošća u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, problema u proceduri podnošenja zahtjeva za egzistencijalnu naknadu nema jer su uputstva jasna a detaljno je precizirana dokumentacija. Od 229 zahtjeva, 213 je pozitivno riješeno a 16 negativno, jer podnosioci zahtjeva nisu ispunjavali uslove. Za juli je predato i završenih je 167 zahtjeva za isplatom a u augustu 28. Razliku od 213 zahtjeva čini 18 zahtjeva koji čekaju završetak procedure, što je pri kraju.

Što se tiče egzistencijalne naknade za demobilisane borce sa navršenih 57 godina, koja se ostvaruje po osnovu Zakona o demobilisanim borcima na nivou Federacije BiH, 143 zahtjeva podnešena su resornoj općinskoj službi.

Svi zainteresovani kojih se tiče pravo na naknadu mogu informacije dobiti i obrazac Zahtjeva preuzeti na šalteru 10. u Centru za pružanje usluga građanima Općine Vogošća.

(Članak je preuzet sa web portala www.rtvvogosca.ba)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana