Na vrh

Drugi o nama – Filter postrojenje “Vogošća”: ČIŠĆENJE VODOZAHVATA

Danas su vršeni radovi na čišćenju vodozahvata Filter postrojenja “Vogošća”.  Čišćenje je bilo neophodno izvršiti, kako bi se stvorili preduslovi za normalan rad FP “Vogošća”, za rad dva modula.

Aktivnosti na čišćenju se vrše periodično, zbog taloženja sedimenta na filteru. Rad postrojenja uslovljen je zamućenjem površinske vode, koje se dešava kao posljedica vremenskih prilika odnosno padavina.

Radovi na čišćenju vodozahvata sa Jošaničkog potoka su završeni, te je omogućen rad Filter postrojenja „Vogošća“.  

Filtersko postrojenje „Vogošća“, je objekat koji služi za prečišćavanje površinske vode rijeke Vogošće. Zahvaćena voda prolazi kroz tretman prečišćavanja a potom se pumpa u vodovodni sistem. Posada na filterskom postrojenju kontinuirano radi i vrši monitoring fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode u svrhu kontrole efikasnosti rada postrojenja. Cijeli članak možete pogledati na linku http://viksa.ba/vijesti/2472

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana