Na vrh

Drugi o nama – Firma iz Vogošće dala najnižu ponudu za tiskanje glasačkih listića

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, predviđeno je zaključenje okvirnog sporazuma s jednim ponuđačem.

Na tender za tiskanje i pakovanje glasačkih listića za Lokalne izbore u BIH pristigle su dvije ponude a firma Unioninvestplastika d.d. iz Vogošće dostavila je najjeftiniju.

Ovaj ponuđač ponudio je cijenu od  688.485 KM dok je drugu ponudu dostavila grupa ponuđača predvođena firmom Atlantik BB iz Banjaluke koja je ovaj posao radila prethodnih godina.

Oni su ovaj put ponudili cijenu od 920.000 KM. Cijena je nosila 90 od mogućih 100 bodova u ocjenjivanju ekonomski najpovoljnije ponude a ostalih 10 rok isporuke.

Unioninvestplastika dd ponudio je rok isporuke od 39 dana, kao i Atlantik BB.

Transparency international BIH prisustvovao je javnom otvaranju ponuda na ovom tenderu čija je procijenjena vrijednost bila  1,1 milijun KM.

Predmet ovog postupka je nabavka usluga tiskanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine kao i glasačkih listića za provođenje prijevremenih izbora tijekom trajanja okvirnog sporazuma.

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, predviđeno je zaključenje okvirnog sporazuma s jednim ponuđačem, prenio je portal transparentno.ba

Članak je preuzet sa https://manager.ba/vijesti/firma-iz-vogo%C5%A1%C4%87e-dala-najni%C5%BEu-ponudu-za-tiskanje-glasa%C4%8Dkih-listi%C4%87a

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana