Na vrh

Drugi o nama – I dalje 4,5 posto osoba ne poštuju mjere samoizolacije

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić je na današnjoj press konferenciji Vlade i Štaba civilne zaštite KS također odgovarao na pitanja novinara, ali i naših sugrađana.

Prvo pitanje bilo je vezano za izrečene kazne u toku ovog perioda i način njihovog plaćanja. „Shodno važećem Zakonu o prekršajima FBiH, članu 23., stav 2, u vezi sa članom 57. istog zakona, osobe koje prihvate odgovornost i u roku od osam dana plate novčanu kaznu koja im je izrečena oslobađaju se 50 posto iznosa te novčane kazne. Ovo se odnosi i na sve kazne koje su izrekli policijski službenici Uprave policije MUP-a KS i tiču se kršenja zabrane kretanja ovih dana, shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite“, precizirao je Hadžiabdić.

Odgovarajući na pitanje koliko je osoba prekršilo navednu naredbu u protekla 24 sata, istakao je kako je izdato 35 prekršajnih naloga kršenja zabrane kretanja u vremenu od 20 do 05 sati. „Od momenta kada je uvedena zabrana kretanja od strane Federalnog štaba civilne zaštite, od 22. marta pa do danas, izdato je oko 300 prekršajnih naloga ove vrste“, naglasio je Hadžiabdić.

Hadžiabdić je odgovorio i na pitanje smještaja u objekt u Suhodolu i poduzimanje dodatnih sankcija protiv onih koji prekrše samoizolaciju.

„Objekt u Suhodolu je u završnoj fazi pripreme. Jučer je donesena naredba o prinudnoj izolaciji i njom je definisano da se u roku od tri dana moraju završiti sve aktivnosti vezano za stavljanje ovakvih objekata u punu funkciju. U ovom objektu boravit će osobe kojima je inspekcijskim rješenjima određena izolacija, a ne poštuju je. Takve osobe će biti sprovedene na izvršavanje prisilne, odnosno prinudne izolacije u ovom objektu do onog momenta koji im je naveden u rješenju“, objasnio je Hadžiabdić.

Kada je u pitanju prijevoz djece, Hadžiabdić je naglasio da je MUP KS u obavezi da provodi naredbe nadležnih štabova i nije u mogućnosti da dalje tumače ovu naredbu.

„Policija provodi naredbe nadležnih organa. One su obavezujuće za provođenje. U izuzetnim okolnostima ukoliko za tim postoji potreba može se dogoditi i neophodno prevoženje djeteta, radi odlaska ljekaru, naprimjer“, objasnio je Hadžiabdić.

Naveo je i kako je bilo sličnih pitanja koja su se odnosila na osobe starije od 65 godina, te naglasio da i one u izuzetnom slučaju mogu otići ljekaru, s tim da mora imati uputnicu, kao i da im je to konstatovano u nalazima.

Uputio je apel građanima da se pridržavaju svih mjera nadležnih organa, a posebno onima kojima je određena mjera samoizolacije, jer će MUP morati postupati po naredbi koja podrazumijeva provođenje mjere prinudne izolacije.

„U posljednja 24 sata, od kontrolisane 994 osobe, njih 45 nije pronađeno na adresi, što je oko 4,5 posto onih koji ne poštuju ovu naredbu“, rekao je Hadžiabdić.

(Tekst je preuzet sa oficijelne web stranice Vlade Kantona Sarajevo)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana