Na vrh

Drugi o nama – IZGRADNJA OSNOVE ŠKOLE U NASELJU ROSULJE MOGLA BI POČETI U NAREDNOJ GODINI

Na 32. sjednici Općinskog vijeća Vogošća donesen je Zaključak kojim se utvrđuje javni interes Općine Vogošća za osnivanje škole u ovom naselju, na lokaciji predviđenoj izmjenom i dopunom Regulacionog plana „Rosulje“ u ulici 24. juna. Na ovaj način učinjen je još jedan korak ka realizaciji najavljenog projekta izgradnje nove osnove škole u naselju Rosulje.

Prema riječima Dženane Bešlija, pomoćnice načelnika za privredu, integisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti potrebe za izgradnjom još jedne osnovne škole u Vogošći već odavno postoje. Kapaciteti OŠ „ Mirsad Prnjavorac“ i „Zahid Baručija“ su odavno popunjeni. Broj stanovnika općine Vogošća stalno se povećava, te bi se izgradnjom još jedne školske zgrade kapaciteta oko 400 učenika u znatnoj mjeri rasteretile pomenute osnovne škole. Sredstva u iznosu od 100 000 KM za izradu Idejnog i Glavnog projekta su osigurana. Nakon toga se može očekivati pristupanju realizaciji ovog višemilionskog projekta. Procjenjuje se da bi radovi na izgradnji škole mogli trajati od tri do pet godina.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana