Na vrh

Drugi o nama – JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ LICIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Jedan od načina da se ublaži teška situacija i pomogne građanima je davanje jednokratnih novčanih pomoći putem općine odnosno nadležne službe. Elma Kerla-Đogić  stručni saradnik za socijalnu zaštitu u općini Vogošća nam je kazala da pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se dodjeliti korisniku u okviru jednog domaćinstva najviše tri puta u toku jedne kalendarske godine, u ukupnom iznosu koji ne prelazi visinu izuzetne novčane pomoći utvrđenu Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Cijeli članak možete pogledati na linku http://www.rtvvogosca.ba/jednokratna-novcana-pomoc-licima-u-stanju-socijalne-potrebe-2/

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana