Na vrh

Drugi o nama – NAKON IZBORA POLITIČKI SUBJEKTI TREBAJU UKLONITI PLAKATE

U toku predizborne kampanje na području općine Vogošća postavljen je veliki broj predizbornih sadržaja koje je u određenom zakonskom roku potrebno i  ukloniti.

U Inspektoratu Općine Vogošća ističu da su politički subjekti upoznati sa zakonskom obavezom uklanjanja reklamnih plakata, što je definisano Zakonom o komunalnoj čistoći KS. Prema riječima  Sehada Zekovića, glavnog inspektora–rukovodioca Inspektorata Općine Vogošća, većina političkih subjekata ispoštuje zakonske odredbe.

Treba razlikovati plakate koje su bile na nedozvoljenim mjestima od onih koje su svoje mjesto imale u prostoru isključivo namijenjenim za oglašavanje. Kantonalnoj inspekciji upućena je službena zabilješka o stanju koje je zatečeno na terenu, a koje su evidentirali službenici Inspektorata nakon održavanja izbornog procesa. Također i Upravi za inspekcijske poslove FBiH proslijeđena je službena zabilješka o reklamnim panoima koji su na nedozvoljen način postavljeni uz magistralnu cestu.

Iz Inspektorata kažu da do petka, 20.novembra politički subjekti trebaju ukloniti plakate, jer će u ponedjeljak, 23. novembra  inspektori obići kompletno područje općine Vogošća i protiv onih političkih subjekata koji su se oglušili o zakonske odredbe u vezi sa uklanjanjem plakata biće proveden prekršajni postupak.

Za nepoštivanje naloženog, predviđene su i kazne. S obzirom da su političke stranke pravni subjekti, zaprijećena kazna je od 1.000 KM do 6.000 KM a kazne su predviđene i za odgovorna lica u tom pravnom subjektu.

Plakate, bilborde ili svijetleće reklame na prostoru kojim gazduju komunalna preduzeća biće uklonjeni u skladu sa odredbama Ugovora koji je potpisan sa političkim subjektima, koji su zakupili taj prostor.

(Tekst je preuzet sa portala RTV Vogošća)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana