Na vrh

Drugi o nama – Nastavljeno uklanjanje objekata na trasi Prve transverzale, riješeni svi sudski i drugi procesi vezani za objekt “kasarna”

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić danas je održao redovni koordinacijski sastanak nadležnih institucija Kantona, Grada i općina vezano za gradnju Prve transverzale, kapitalnog projekta za građane Kantona.

Sastanak je bio vrlo konkretan i na njemu je konstatovan vidljiv napredak u realizaciji poslova koji se odnose na početak gradnje prve dionice Prve transverzale.

Nastavljeno je uklanjanje objekata na trasi ove saobraćajnice, riješeni su svi sudski procesi vezani za objekt “kasarna” u ulici Tešanjska 21 i 23.

Paralelno sa uvođenjem izvođača radova na prvu dionicu ove saobraćajnice, u toku su i aktivnosti koje se odnose na početak službenih pregovora sa pravnim subjektima na drugoj dionici Prve transverzale koji trebaju početi narednih dana.

Odbačena je žalba žalitelja u postupku izbora izvođača radova na prvoj dionici Prve transverzale, odnosno do ulice Braće Begić. Vrijednost ovih radova iznosi oko 22 miliona KM.

U vezi s tim, osigurat će se i alternativni putevi tokom gradnje.

Ministrica komunalne privrede i infrastrukture KS Nihada Glamoč izvijestila je kako je u toku i pribavljanje saglasnosti kantonalnih komunalnih preduzeća, „Elektroprivrede“, „Elektrodistribucije“ i „BH Telecoma“ koje će biti, kako je ranije i najavljeno, završene do 15. septembra.

Nakon toga, napravit će se dinamički plan izmještanja instalacija i izrade glavnog projekta.

Vlada KS je kroz koordinaciju kojom predsjedava posljednjih nekoliko mjeseci napravila ozbiljne i vidljive napretke u realizaciji projekata izgradnje Devete i Prve transverzale, kao i mnogih drugih važnih saobraćajnica.

Nakon vrlo složenih procedura riješeni su svi sudski, upravni i druge postupci u zgradi „kasarna“, i to je zadnji veliki objekt na prvoj dionici Prve transverzale, odnosno do ulice Braće Begić. Na adresama Tešanjska 21 i 23 riješeno je 16 različitih imovinsko-pravnih situacija, a Općina Centar je izdala rješenja o uklanjaju objekata.

Na današnjem sastanku zatraženo je od projekt menadžera i Direkcije za puteve da do narednog sastanka naprave Akcioni plan u kojem će se precizirati aktivnosti, nosioci tih aktivnosti, rok za njihov završetak i planirana finansijska sredstva za njihovu realizaciju.

„Riječ je o višegodišnjem projektu, a kroz ovaj plan usaglasit će se dinamika i prioriteti. Procesima će biti lakše upravljati. Vrlo je važno imati redoslijed narednih koraka, kako bi se nastavila realizacija projekta izgradnje Prve transverzale, u skladu sa ranije utvrđenom dinamikom“, poručio je premijer Nenadić.

Projektanti rade na pripremi projekta izmještanja gasovoda prema Vogošći i uskoro se kreće s projektovanjem i tog dijela trase, saopšteno je na današnjem sastanku.

„Završeni su planirani poslovi na Prvoj transverzali na dionici na Šipu, pred ulazak u tunel. Radi se na predkvalifikaciji izvođača radova za gradnju tunela na Kobiljoj Glavi, gdje bi radovi mogli početi u prvom kvartalu naredne godine“, zaključio je premijer Nenadić.

(Članak možete pronaći na linku https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/nastavljeno-uklanjanje-objekata-na-trasi-prve

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana