Na vrh

Drugi o nama: ODRŽANA ŠESNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Treća tačka bila je informacija o  planu održavanja  komunalne higijene na području općine Vogošća za koju su zaduženi KJKP „Park“ i KJP „Rad“, gdje je istaknuto da se i tu vode svakodnevne aktivnosti, ali da ponekad stvari na terenu nisu onakve kakvim  se žele. Općina je posebno zadovoljna saradnjom sa KJP „Park“. Informaciju su vijećnici primili k znanju. Četvrta tačka današnje sjednice odnosno informacija o stanju mreže BH Telecoma Sarajevo takođe je je primljena k znaju.

Vijećnici su  usvojili izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća većinom glasova 16 za, protiv je bio 1, a suzdržanih 4. Sljedeća tačka dnevnog reda, bila je odluka o usvajanju plana zimskog održavanja za narednu sezonu  koja je jednoglasno usvojena.  Sedma tačka  prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira, gdje je istaknuto da bi pokrenute aktivnosti na povećanju policijskih službenika u Vogošći uskoro mogle biti riješene, a čime bi se povećala sigurnost građana. Tačka je jednoglasno usvojena, kao i naredna odnosno Plan manifestacije „Vogošćanski dani 2022.“  Vijećnici su prihvatili informacije o radu sportskih  i ostalih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2021. godinu, te informaciju o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.

(Preuzeto sa web portala RTV Vogošća)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana