Na vrh

Drugi o nama – Općina Vogošća na 7. mjestu u Federaciji BiH prema indeksu razvijenosti

Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj stanovnika na području Kantona Sarajevo bilježi povećanje za 1,7 posto u 2019. u odnosu na 2013. godinu, a na području Grada Sarajeva je zabilježeno smanjenje stanovništva za 0,2 posto. Smanjenje stanovništva na području Kantona Sarajevo zabilježeno je u općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Trnovo. Najveće smanjenje u 2019. godini je zabilježeno u općini Trnovo 12,4 posto. Do povećanja je došlo u općinama Vogošća 8,3 posto, Ilidža 5,7 posto, Ilijaš 5,1 posto, Hadžići 3,1 posto i Novi Grad 2,9 posto.

Broj radno sposobnog stanovništva, starosne dobi između 15 i 64 godine, na nivou Kantona Sarajevo se smanjio u 2019. godini (2,8 posto) u odnosu na 2013. godinu. Najveće povećanje broja radno sposobnog stanovništva, u posmatranom periodu, ostvareno je u općini Vogošća 4,0 posto, zatim Ilidži 2,9 posto, Ilijašu 1,8 posto i Hadžićima 0,2 posto. Smanjenje radno sposobnog stanovništva zabilježeno je u općini Trnovo 25,6 posto, Starom Gradu 10,5 posto, Centru 9,0 posto, Novom Sarajevu 5,9 posto i Novom Gradu 1,7 posto.

Masovno iseljavanje našeg stanovništva i centralizacija doveli su do smanjenja stanovništva u mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini. Pored  takvih trendova u mnogih općina i gradova, ukupno gledajući, Federacija BiH bilježi negativne trendove kada je u pitanju broj stanovnika posljednjih deset godina

(Cijeli članak možete pogledati na linku https://www.dialogos.ba/opcina-vogosca-na-7-mjestu-u-federaciji-bih-prema-indeksu-razvijenosti/

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana