Na vrh

Drugi o nama – Radovi na izgradnji Prve transverzale počet će oko 20. oktobra

Općina Centar izdala je danas građevinsku dozvolu za prvu dionicu Prve transverzale, preciznije za dio ulice Halida Kajtaza od raskrsnice sa Kranjčevićevom do raskrsnice sa Tešanjskom ulicom. Najavljeno je da će do kraja sedmice i Općina Novo Sarajevo izdati građevinsku dozvolu za dio ove dionice koja se nalazi na njihovom području.

Kako je istaknuto na današnjem redovnom koordinacijskom sastanku predstavnika nadležnih institucija Kantona, Grada i općina, kojim je predsjedavao premijer KS Mario Nenadić, planirano je da izgradnja ove dionice započne oko 20. oktobra, jer su izdavanjem pomenutih dozvola ispunjeni svi preduvjeti za to.

Naglašeno je i kako će do sutra komunalno preduzeće „Rad“ završiti sa uklanjanjem zaštitne ograde, nakon što su srušeni objekti u Tešanjskoj 21 i 23.

Dogovoreno je da u ranije izrađeni Akcioni plan svi relevantni subjekti dostave svoje nove prijedloge, kako bi se on za sedam dana mogao usvojiti u revidiranoj i dopunjenoj formi.

„Prvu transverzalu je potrebno raditi u skladu sa pomenutim akcionim planom koji treba biti donesen, i to po cjelinama, odnosno dionicama, kako bi se na jedan sistemski način i u skladu s propisima i zakonima ubrzali svi naredni koraci na njenoj izgradnji“, istakao je premijer Nenadić.

Predstavnici Općine Centar upoznali su prisutne kako ih je Federalna geodetska uprava, kao drugostepeni organ, informisala da je firma „Penny Plus“ odustala od žalbe na parcelaciju, čime su se stekli uvjeti za početak pregovaračkog procesa sa ovom firmom.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić naglasio je da je potrebno što prije uraditi glavni projekt na dionici od tunela do Vogošćanske petlje, i to integralno.

Kako je istakao, to je neophodno, jer je to preduslov za izradu elaborata za provođenje eksproprijacije, pri čemu se radi o izuzetno složenom reljefu i komunalnoj infrastrukturi.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana