Na vrh

Drugi o nama – REGULACIONIM PLANOM “GRADINA 2” U NASELJU SVRAKE PLANIRANA IZGRADNJA 80 STAMBENIH OBJEKATA

Na julskoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Gradina 2“. Riječ je o zemljištu veličine 4 hektara koje se nalazi na području MZ Svrake. Ovdje je planirana izgradnja 80 individualnih stambenih objekata i drugih sportsko-rekreativnih sadržaja.

Nedavnim usvajanjem Odluke o RP „Gradina 2“ i nakon provedene Javne rasprave, stekli su se uslovi za provođenje i drugih provedbeno-planskih dokumenata koji omogućavaju investitoru da krene u realizaciju projekta. Ono što je važno naglasiti da će ovim projektom biti ujedno riješena i druga komunalna infrastruktura, poput izgradnje saobraćajnica i priključivanja dijela naselja na gradsku vodovodnu mrežu. Kada će investitor početi izgradnju još nije poznato, ali je činjenica da će i ovaj dio naše općine kada se krene sa radovima biti još jedno veliko gradilište.

Preuzeto sa linka http://www.rtvvogosca.ba/regulacionim-planom-gradina-2-u-naselju-svrake-planirana-izgradnja-80-stambenih-objkekata/

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana