Na vrh

DRUGI O NAMA – “rtvvogosca.ba” – “USVOJENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA RP “ROSULJE” STEKLI SE USLOVI ZA IZGRADNJU NOVE OSNOVNE ŠKOLE”

Vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća su na 28. sjednici jednoglasno usvojili Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna RP “Rosulje” za lokalitet uz Ulicu 24. juni. Na ovom lokalitetu je planirana izgradnja objekta nove osnovne škole, fiskulturne sale, sportskog igrališta i objekta kolektivnog stanovanja. Planom je predviđeno zadržavanje dva postojeća objekta individulanog stanovanja, te izgradnja prilaznih saobraćajnica, trotoara i pješačkih prelaza.

Izvornu informaciju pročitajte na linku : http://www.rtvvogosca.ba/usvojenim-izmjenama-i-dopunama-rp-rosulje-stekli-se-uslovi-za-izgradnju-nove-osnovne-skole/

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana