Na vrh

Drugi o nama – Skupština zabranila smještaj migranata u napuštene kasarne na području KS

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj 14. sjednici, u okviru tačke zastupnička pitanja i inicijative, usvojila je nekoliko inicijativa.

Skupština Kantona Sarajevo prihvatila je inicijativu zastupnice Bilsene Šahmana da se zabrani smještanje ilegalnih migranata u napuštene kasarne na području KS bez uključivanja šire društvene zajednice, kao i institucija KS, posebno Vlade KS i resornih ministarstava, MUP-a KS i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice.

Usvojena je incijativa zastupnika Senada Hasanovića upućena prema Univerzitetskom Kliničkom centru Sarajevo za pojednostavljenje administrativnih procedura za pacijente dnevne onkološke klinike koji primaju hemterapiju. Ocjenjujući ove procedure kao dodatni napor za ove teške bolesnike, incijativa podržava prijedlog da uposlenici UKC obave neke potrebne procedure za ove pacijente .

Podršku zastupnika dobila je i inicijativa da se kupovina sudskih taksi vrati u prostorije Kantonalnog suda. Incijativu je podnijela zastupnica Bibija Kerla.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana