Na vrh

Drugi o nama – SRD “VOGOŠĆA” : IZMJENJEN PRAVILNIK O KORIŠTENJU RIBLJEG FONDA

Upravni odbor Udruženja sportsko ribolovnog društva “Vogošća” donio je izmjenu pravilnika o korištenju ribljeg fonda na ribolovnom području pet Kanton Sarajevo, a kojim upravlja ovo Udruženje. Na rijeci Ljubini od ušća u rijeku Bosnu uzvodno do “Bešlića pumpe” dozvoljava se ribolov na prirodne mamce i na sve tehnike ribolova u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Od “Bešlića pumpe” uzvodno do administrativne granice Općine Vogošća i Ilijaš na rijeci Ljubina dozvoljen je ribolov isključivo na vještački mamac. Na Jošaničkom potoku i rijeci Vogošća tokom cijele godine zabranjen je ribolov u skladu sa izradom Ribarske osnove, jer su iste proglašene prirodnim plodištem-mrijestilištem. Shodno odluci rijeka Ljubina bit će poribljena sa potočnom pastrmkom cijelim tokom, također i rijeka Bosna na lokalitetu Semizovca. Cijeli članak možete pogledati na linku http://www.rtvvogosca.ba/srd-vogosca-izmjenjen-pravilnik-o-koristenju-ribljeg-fonda/

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana