Na vrh

Drugi o nama – ŠTA PODRAZUMIJEVA NEDAVNO USVOJENI RP “CENTAR-VOGOŠĆA”

Na 33. sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja je održana u novembru prošle godine, vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi RP „Centar – Vogošća“. Ova odluka odnosi se na planski razvoj centralnog dijela naše općine u narednih nekoliko godina. Podsjećamo da je regulacioni plan istog naziva usvojen još 2000. godine. Međutim, zbog činjenice da je centralni dio općine Vogošća u međuvremenu dobio nove sadržaje i drugačiji izgled, usvojeni Regulacioni plan realizovat će se u tri različita aspekta. To znači da će u narednim godinama biti stvorene pretpostavke da se realizuju planirani projekti i sadržaji kao što su: izgradnja novog trga, podzemne garaže, rekonstrukcija hotela „Biokovo“, vogošćanske tržnice i pijace, kao i proširenje postojećih saobraćajnica. U narednom periodu očekuje se izrada Nacrta ovog Regulacionog plana koji će biti upućen u javnu raspravu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana