Na vrh

Drugi o nama – U organizaciji Štaba civilne zaštite KS, nastavljena aktivnost dostavljanja lijekova Sarajlijama starijim od 65 godina

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo svakodnevno provodi aktivnosti preventivnih mjera, s ciljem smanjenja opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom na području KS.

Služba za veterinarske poslove je angažovana na planskoj dezinfekciji objekata i javnih površina u Kantonu Sarajevo.

Nastavljena je i aktivnost dostavljanja lijekova na adrese naših sugrađana koji su stariji od 65 godina, a nemaju bližeg srodnika u Sarajevu da o njima brinu. U skladu sa naredbom Štaba Civilne zaštite, ovu aktivnost provode općinski štabovi, putem sekretara mjesnih zajednica, a lijekove dostavljaju volonteri Crvenog križa.

Kada je riječ o ostalim aktivnostima općinskih štabova, u Starom Gradu je izvršeno pranje i dezinfekcija brojnih ulica.

Dezinfekcija ulica i dječijeg javnog igrališta, bila je u fokusu aktivnosti općinskog štaba Hadžići. Osim toga, zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak, više puta u toku dana dostavljala se pitka voda sa cisternom, kao dopuna za postojeći rezervoar.

Dezinfekcija svih ulica izvršena je i na području MZ Kobilja Glava, naselja Barica, Rosulje i Blagovac I, II i III u Općini Vogošća.

I općinski štab civilne zaštite Trnovo intenzivirao je aktivnosti, s ciljem preventivnog djelovanja, kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. S tim u vezi, nabavljena je zaštitna oprema za osoblje Doma zdravlja Trnovo, postavljen je šator za trijažu, izrađeni su i distribuirani plakati s naredbama o ponašanju građana u stanju epidemije, odnosno obavješteno je svako domaćinstvo na području Općine Trnovo, nabavljeno je 1.000 komada zaštitnih maski za sve uposlene i starije osobe na području ove Općine. Također, redovno se vrši dezinfekcija i pranje javnih površina i objekata.

I svi ostali općinski štabovi  civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, čišćenju, pranju i dezinfekciji ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih javnih površina, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

Svi općinski štabovi svakodnevno provode aktivnost dostavljanja paketa sa osnovnim životnim namirnicama za osobe koje su u stanju socijalne potrebe.

(Tekst je preuzet sa oficijelne web stranice Vlade Kantona Sarajevo)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana