Na vrh

Drugi o nama – „UMJETNOST DEMOKRATIJE“ KROZ VIDEOAKTIVIZAM: MLADA UMJETNICA AIDA KAUKOVIĆ ODRŽALA EDUKATIVNU SESIJU ZA MLADE

U okviru projekta „Umjetnost demokratije“ koji realizuje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA danas je održana nova edukativna sesija. Gošća sesije bila je Aida Kauković, mlada umjetnica koja svoj društveni angažman iskazuje kroz filmsku i video umjetnost, te na taj način radi na podizanju svijesti javnosti o određenim problemima.
(„Naša uvjerenja utiču na naše postupke.“ – Aida Kauković)
Osnovna ideja edukacije je aktiviranje mladih na razmišljanje o društvenim situacijama koje ih okružuju, kao i podizanje svijesti o mogućnostima i pravu na selekciju informacija. Ovog puta učesnici su to radili kroz videoaktivizam.
Aida je nastojala mladima ukazati na važnost filma kao načina iskazivanja vlastitog mišljenja o društvenim dešavanjima, te na činjenicu da nam film daje životopisnu sliku koja nas kroz priopćavanje određene poruke podstiče na razmišljanje. Ona je kroz praktičan prikaz kako se snima jedan video snimak dala primjer učesnicima projekta kako učiniti isto.
(„Film razvija kritičko razmišljanje i refleksiju.“ – Aida Kauković)
Učesnici su predložili ideje njihovog doprinosa samom projektu, te dogovorili snimanje kratkog videa sa njihovom porukom na temu koja ih posebno interesira u lokalnoj zajednici.
Projekat „Umjetnost demokratije“ realizuje se uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projektom se želi probuditi interes za demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika i stvoriti pretpostavke da mladi postanu aktivni građani.

(tekst preuzet sa web stranice RTV Vogošća)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana