Na vrh

Drugi o nama – UZ POŠTIVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA: OD 14. SEPTEMBRA U ŠKOLE SE VRAĆAJU UČENICI STARIJIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

U školske klupe od ponedjeljka 14. septembra vratit će se učenici od V, odnosno od VI, do IX razreda osnovne škole, po kombinovanom modelu nastave, a koji se realizira sa maksimalno 15 učenika u učionici. Ovo je danas najavio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić.

I u osnovnim i srednjim školama časovi će trajati po 30 minuta. Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija, te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz ovih predemeta u drugim raspoloživim učionicama. Mali odmor u osnovnim školama će trajati pet minuta, dok veliki neće biti realiziran.

Isto tako, iz Ministarstva poručuju kako od svih aktera očekuju da će se i dalje voditi računa o tri bitne stvari koje čuvaju zdravlje svih: čist, dezinficiran i provjetren prostor, distanca od 1,5 metara te nošenje zaštitne maske.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. godini, te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo KS.

Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije, a primjenjivat će se za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

Iz Ministarstva podsjećaju roditelje, nastavnike i rukovodstva škola da će pažljivo analizirati stanje na terenu, na osnovu dostavljenih izvještaja, te u saradnji sa nadležnim organima i institucijama donositi nove mjere i smjernice koje će, eventualno, izmijeniti obime neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama.

Uprava škole i razrednici, dužni su obavijestiti roditelje: – da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19 – da ne dovode dijete u školu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19 Također, predviđene su i nove smjernice i uputstva, a to su:

– Predviđeni Nastavni plan i program realizira se u potpunosti u skladu sa dostavljenim godišnjim i mjesečnim planovima i programima rada nastavnika. Obim, dubinu i sadržaje predviđenih nastavnih tema i  jedinica nastavnici prilagođavaju vremenu koje imaju na raspolaganju za realizaciju nastavnog procesa.

– Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS, odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju.

– Za vrijeme trajanja nastave, uz nastavnika sa učenicima u učionici može biti prisutan i asistent u nastavi. – Ukoliko se rad škole odvija u smjenama, potrebno je planirati dovoljan vremenski razmak između smjena kako bi se dezinficirale prostorije škole.

– Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum. – Nastavnici koji realiziraju neposredni odgojno-obrazovni rad u učionici ne zadržavaju se u školi duže od vremena potrebnog za realizaciju časova. Nastavnik je dužan utvrditi dnevne termine konsultativne nastave za učenike koji su u online okruženju (u ukupnom sedmičnom fondu trajanja konsultativne nastave od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici).

– Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju, uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom. Model organiziranja razredne nastave (od I do IV, odnosno V razreda), kakav je definisan Uputstvom ostaje na snazi do 09. oktobra 2020. godine.

Škole imaju mogućnost da, ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela. Roditelji/staratelji učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo i dalje bez potrebe za novim izjavama, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do 11. septembra 2020. godine, a od naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu sedmicu.

– Učenici predmetne nastave prate nastavu u grupama koje rotiraju na sedmičnom nivou. Grupe učenika utvrđuju razrednici i o tome obavještavaju roditelje/staratelje učenika najkasnije do četvrtka 17. septembra 2020. godine.

– Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva, mogu izjavom protokolu škole ili e-mailom školi izabrati isključivo online nastavni model dostave nastavnog materijala i organiziranja konsultativne nastave sa predmetnim nastavnicima. Izjave roditelja/staratelja se podnose najkasnije do 16. septembra 2020. godine.

– Čas traje 30 minuta, po redovnom rasporedu časova i to u jednoj učionici za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava.

Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz ovih predemeta u drugim raspoloživim učionicama.

– Grupni/timski rad iz epidemioloških razloga nije preporučljiv. Mali odmor traje 5 minuta i učenici ga provode u učionici, a veliki odmor se ne realizira.

– Obaveza nošenja zaštitnih maski za učenike i radnike škole propisana je Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS JU Zavoda za javno zdravstvo KS.

– Nastavnicima koji izvode praktičnu nastavu (tehnička kultura, informatika i dr.) preporučuje se da u toku redovnog procesa daju učenicima smjernice za izvođenje praktičnih radova kući kada su u online sedmici.

– Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3. septembra 2020. godine.

– Sjednice stručnih organa škole, kao i sastanci sa Vijećem roditelja/Vijećem učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online.

U cilju sigurnog povratka učenika predmetne nastave u školu (21. septembra 2020.g), škole su obavezne poduzeti sve neophodne aktivnosti i mjere u svrhu pripreme prostora i organizacije rada škole u skladu sa ovim uputstvom i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS, donesenim od strane JU Zavod za javno zdravstvo KS od 18. augusta 2020. godine.

(tekst pruzet sa zvanične stranice Vlade KS)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana