Na vrh

Drugi o nama – Vrijednost sporazuma za regulaciju riječnih korita i zaštitu od poplava za pet općina iznosi 3.712.000 KM

Vrijednost Sporazuma o sufinansiranju projekata za regulaciju riječnih korita i zaštitu od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnju otpadnih voda za pet općina Trnovo, Hadžići, Ilidža, Vogošća i Ilijaš iznosi 3.712.000 KM. Ovo su namjenska sredstva za vodne naknade iz Budžeta KS, koja će općine iskoristiti za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, obezbijeđenje novih količina vode, izgradnju separativnih kanalizacionih mreža.

Ovim povodom, ministrica komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Nihada Glamoč potpisala je sporazume sa načelnicima pomenutih općina, Ibrom Berilom, Hamdom Ejubovićem, Senaidom Memićem, Edinom Smajićem i Akifom Fazlićem.

Ministrica Glamoč je najavila kako će za nekoliko dana biti upriličeno i potpisivanje sporazuma sa preostale četiri kantonalne općine.

Neki od ovih projekata općine su već započele, a i na ostatku odobrenih projekata za sufinansiranje će takođe ubrzo početi radovi.

U Općini Trnovo sredstva će biti namijenjena za izgradnju centralnog vodovoda za naselja Godina, Trebečaj, Brutusi, Gračanica, Pendičići i Trnovo, za izgradnju vodovoda Poslovno sportskog centra i Štinjovog Dola, te za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda po tehnologiji PVA-MBBR.

“Na području Općine Hadžići, sredstva će se, između ostalog, utrošiti za izgradnju kanalizacionog sistema u naselju Bare, za izgradnju vodovodnog sistema Ljubovače – Lokve – Kasatići – Krupa Hadžići za obezbijeđivanje dodatnih količina vode za piće”, rekla je ministrica Glamoč.

Sredstva će Općina Ilidža utrošiti za izgradnju rezervoara Crkvine, za koji je izdvojeno 450.000 KM, dok je za rekonstrukciju kanalizacione mreže Sokolovići u ulici Francuske revolucije resorno ministarstvo predvidjelo utrošak 200.000 KM.

Ministrica Glamoč je navela kako će na području Općine Vogošće biti nastavljen projekt rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Ahmeda Rizve u naselju Krivoglavci, te će se realizirati i novi projekt izgradnje kanalizacione mreže u naselju Rosulje.

Dodala je da je u Ilijašu planirana izgradnja fekalne i kanalizacione mreže u mjestu Malešići u okviru Projekta rekonstrukcije regionalne saobraćajnice R 445, kao i fekalne i oborinske kanalizacione mreže na spoju sa regionalnim putem R 445, te rekonstrukcija vodovodne mreže u Starom Ilijašu na dijelu regionalne ceste.

(Tekst je preuzet sa zvanične web stranice Vlade Kantona Sarajevo)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana