Na vrh

Dva sporazuma Civilne zaštite Vogošća

Civilna zaštita Općine Vogošća pristupila je u istom danu potpisivanju dva značajna sporazuma koji bi trebali uanprijediti njihove aktivnosti na području ove općine. U petak 12.07.2019.godine prvo je u Općini Centar potpisan sporazum sa ovom Općinom koji se tiče sanacije klizišta. Radi se o sanaciji klizišta na lokalitetu Svrake IV. Općina Centar će sanaciju ovog klizišta podržati sa 20.000,00 KM iz svog Budžeta. To je nastavak dobre saradnje na ovakvim projektima između dvije susjedne općine. Sporazum su potpisali Fetah Kadrić, Zamjenik općinskog načelnika u ime Općine Vogošća i Općinki načelnik Nedžad Ajnadžić u ime Općine Centar.Zamjenik načelnika Kadrić se zahvalio Općini Centar na podršci u rješavanju problema izazvanih poplavama i klizištima, a Načelnik Ajnadžić je potvrdio opredjeljenost Općine Centar da pomogne susjednoj općini i naglasio kako će u toku ove godine uslijediti nova podrška.Potpisan je i sporazum sa Kantonalnom upravom Civilne zaštite, a koji se tiče regulacije riječnih korita na području općine Vogošća. Inače slični sporazumi su danas potpisani i sa još nekoliko općina iz Kantona Sarajevo, a što se tiče Općine Vogošća u pitanju je regulacija riječnog korita rijeke Ljubine. Vrijednost ovog projekta je 90.000,00 KM. Sporazum je potpisan između Općine Vogošća, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalne uprave Civilne zaštite Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana