Na vrh

Implementacija aktivnosti na sistemskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i Zemljišne knjige

Jedan od djelova reformske agende jeste pravna sigurnost nekretnina. U tom pravcu Općina Vogošća ušla je u šestu fazu projekta registracije nekretnina, potpisavši sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za K.O.Kobilja Glava i K.O.Gora.

Sporazumom su utvrđene obaveze i nadležnosti strana potpisnica vezanih za realizaciju aktivnosti sistematskog ažuriranja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za ukupno 5 941 parcelu iz ove dvije katastarske općine.

„Kroz implementaciju Sporazuma provodi se postupak ažuriranja i usklađivanja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te ovim putem pozivam vlasnike nekretnina u navedenim katastarskim općinama da izvrše provjeru i usklađivanje stanja za svoje nekretnine jer je to zakonska obaveza svakog posjednika. Krajnji cilj ovog projekta je izjednačavanje stanja u katastru i Zemljišnoj knjizi, sa brojevima parcela po novom premjeru i stanjem upisa nekretnina prema katastarskom operatu. Stoga je u interesu svih učesnika projekta, a posebno korisnika – posjednika nekretnina da je stanje evidencije u katastru ažurno. Važna komponenta projekta jeste uspostava prava u Zemljišnoj knjizi koja se odvija bez naplate sudske takse, odnosno u potpunosti bez naknade za upisane posjednike“ rekao je Mirza Emirhafizović, pomoćnika načelnika Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina. Također je naveo da će se i u buduće nadležna služba uključivati u projekte koji su prosperitetni i koji pozitivno utiču na razvoj lokalne zajednice.

Nakon ažuriranja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige K.O.Kobilja Glava i K.O. Gora, u sedmoj fazi ovog projekta biće uključene katastarske općine Vogošća i Uglješići.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana