Na vrh

Informacija o projektima Općine Vogošća i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH urađene su dvije studije na području Općine Vogošća.

Prva studija, je studija pod nazivom “Zelene staze općine Vogošća-studija uvođenja biciklizma sa idejnim rješenjimabiciklističkih staza i proširenja rekreacionih zona za urbano područje općine Vogošća sa 3D vizualizacijom”. Povećani trend korištenja bicikala u BiH sa sobom zahtijeva i uređenu infrastrukturu kako bi se na taj način takav vid transporta mogao sigurno i kvalitetno koristiti, što je u konačnici i bio razlog izrade ove studije. Izradom studije se nastoje obratiti pitanja razvoja biciklizma u Općini Vogošća i to:

  • predložiti trase i smještaj novih staza u profilima postojećih i planiranih saobraćajnica,
  • izvršiti analizu mogućnosti spajanja važnijih javno – društvenih objekata sa biciklističkim stazama i izvršiti analizu mogućnosti povezivanja prigradskih naselja sa središtem lokalnih zajednica.

Također, izradom studije stvorit će se mogućnost da Općina Vogošća i druge lokalne zajednice imaju dokument koji će poslužiti za buduća ulaganja i razvoj ove oblasti, te unaprijeđenje i povezivanje opštinske, gradske i regionalne bciklističke mreže u svrhu promocije održive urbane mobilnosti te podjele vidova prometa u korist ekološki prihvatljivog biciklističkog prometa, povećanje razine uslužnosti i osiguranje kvalitete usluge.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 9.360,00 KM a udio Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u finansiranju projekta iznosio je 5.616.00 KM. Period provedbe projekta jet trajao od 27.05.2021.godine do 25.04.2022.godine

Druga studija koja je urađena uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, bila je „Kartiranje i studija procjene ekosistemskih usluga u cilju održivog razvoja korištenja prirodnih područja Općine Vogošća“. Prema podacima prezentiranim u ovom dokumentu, uključujući prisutne ekosisteme, ekosistemske usluge te već postavljene prakse lokalnog stanovništva u privrednom razvoju, općina Vogošća posjeduje sve preduslove za razvoj i promovisanje probiodiverzitetskog poslovanja. Glavni cilj projekta je pridonijeti zaštiti i održivom razvoju Općine Vogošća na temelju vrijednosti ekosistemskih servisa. Danas, glavni izazov je javno upravljanje i razvoj kapaciteta za održivu uporabu i valorizaciju ekosistemskih servisa u urbanim, semiurbanim i ruralnim sredinama. Izazov leži u pronalaženju prave ravnoteže između očuvanja, zaštite i ekonomskog razvoja. Projekt se temelji na mogućnosti pretvaranja prirodnih vrijednosti u lokalne pokretače ekonomskog razvoja a koji se temelji na održivom korištenju resursa,uzimajući u obzir znanje lokalnih zajednica o ekosistemskim servisima i potencijalima područja Općine Vogošća da budu mjesta za modele koji poboljšavaju lokalni život i sprječavaju prekomjernu eksploataciju i ne održivo korištenje prirodnih resursa.

Studija, pored sveobuhvatne analize ima za cilj da kroz niz preporuka  zasnovanih na  procjeni  ekosistema i ekosistemskih servisa u Općini Vogošća, kreira uslove za efikasno korištenje prostora, te razvije dostupnima alate i podršku loklanoj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 22.463,05 KM a udio Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u finansiranju iznosio je 18.639,84 KM. Period provedbe ovog projekta je trajao od 26.04.2021.godine do 01.05.2022.godine.

 

Studiju : “Zelene staze općine Vogošća-studija uvođenja biciklizma sa idejnim rješenjimabiciklističkih staza i proširenja rekreacionih zona za urbano područje općine Vogošća sa 3D vizualizacijom” možete preuzeti sa WeTransfer linka : https://we.tl/t-HGApvklPkk

Studiju : „Kartiranje i studija procjene ekosistemskih usluga u cilju održivog razvoja korištenja prirodnih područja Općine Vogošća“ možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2022/06/20220609-Ekosistemi-final_Vogosca_wpc.pdf

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana