Na vrh

INSPEKTORAT OPĆINE VOGOŠĆA U 2018. GODINI ZAPRIMIO 722 AKTA

U 2018.godini inspektorat Općine Vogošća zaprimio je 722 akta od građana i drugih institucija i organa uprave od čega su bila 342 upravna postupka, a doneseno je više od 300 rješenja. Samo 4 predmeta nisu obrađena jer su zaprimljeni pred kraj godine. U prošloj godini uklonjena je nelegalna pijaca ispred Pretisa kao i kiosk u naselju Rosulje. Nekoliko puta su intervenisali i uklonili drveće i ukrasno bilje koje je ugrožavalo sigurnost pješaka i vozila. Inspektor Sehad Zeković naveo je primjer Omladinske ulice, gdje zbog neodgovornosti građana koji su posadili živu ogradu smanjena preglednost vozačima što je uzrokovalo tri saobraćajne nesreće. Bilo je intervencija na klizištima poput onog u Donjoj Vogošći. Tokom godine uklanjani su nelegalno postavljeni panoi i reklame. Ono što ističe inspektor Zeković je da u prošloj godini nisu imali ni jedan slučaj nelegalno zauzete javne površine.
U 2018.godini inspektori su imali više od 500 izlazaka na teren. Izdato je i 35 prekršajnih naloga protiv investitora koji su gradili bez dozvole ili građana koji su oštetili javnu imovinu. Održano je i petnaest ročišta na sudu a slučajevi su riješeni u korist inspektorata.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana