Na vrh

ISKORISTI SVOJE PRAVO

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom omogućava osobama sapreko 60% i više invaliditeta omogućava finansiranje/sufinansiranje troškova profesionalne rehabilitacije kroz

  • vanredno srednje školovanje
  • visoko stručno obrazovanje
  • postdiplomsko studiranje

Više informacija potražite na veb portalu : http://www.fond.ba ili na telefone sa letka u prilogu

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana