Na vrh

Izgradnja distributivne gasne mreže u MZ Hotonj

Na području MZ Hotonj, (spoj ulica Donji Hotonj – Branilaca Hotonja) u toku je izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže u dužini od 1 000 metara sa priključnim vodovima prema objektima.

Vrijednost radova je oko 52.000 KM. Investitor je Općina Vogošća, a radove izvode KJKP ”Sarajevogas” doo Sarajevo i “HIK-NET” d.o.o. Semizovac. Rok izvođenja radova je 20 dana od dana uvođenja u posao. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana