Na vrh

Izgradnja distributivne gasne mreže u ulicama Mitra Šućura i Hotonj IV

Na području MZ Hotonj, u ulicama Mitra Šućura i Hotonj IV, radnici KJKP “Sarajevogas”-a i “HIK-net”-a izvode radove na izgradnji distributivne gasne mreže u dužini od 600 m. Vrijednost radova je oko 35 000 KM, a sredstva je obezbjedila Općina Vogošća.

Danas je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa saradnicima obišao lokaciju gdje se izvode radovi.

“Već godinama Općina Vogošća ulaže značajna sredstva u izgradnju gasne mreže. Izgradnjom nove distributivne gasne mreže omogućavamo našim sugrađanima da se priključe na ovaj ekološki prihvatljiv energent, a ujedno i stalnim obaranjem cijena ovog energenta imaju ekonomsku osnovu da budu korisnici. U ovom dijelu naselja je intezivna gradnja stambenih objekata, pored distributivne gasne mreže koja se postavlja, u narednom periodu planiramo uraditi i ostalu  infrastrukturu” naglasio je načelnik Smajić.

Prema riječima Harisa Pandžića, predstavnika firme “HIK-net” do sada nisu imali problema, radovi teku svojom dinamikom, a ukoliko dozvole vremenski uslovi završetak radova se očekuje za deset radih dana.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana