Na vrh

Izgradnja dječijeg igrališta u Hotonju

Na području MZ Hotonj u narednom periodu gradit će se novo dječije igralište. Igralište će biti opremljeno  svim potrebnim mobilijarom  čime  se stvaraju preduslovi da najmlađi stanovnici Hotonja dobiju prostor na kojem se mogu zabaviti, razvijati svoju kreativnost i kvalitetno provoditi vrijeme.

Pripreme na izgradnji dječijeg igrališta su počele a gradit će se uz mjesnu džamiju. Pored ovog igrališta u planu je i izgradnja dječijeg igračišta u MZ Gora.

Sanacija i izgradnja igrališta je svakako projekat koji će biti nastavljen u narednom periodu jer je to potreba lokalne zajednice, a poseban akcenat stavlja se na sigurnost mobilijara.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana