Na vrh

Izgradnja novih i sanacija postojećih dječijih igrališta u Vogošći

Do sredine aprila 2019.godine trebali bi biti završeni radovi na izgradnji novog i rekonstrukciji nekoliko postojećih dječijih igrališta u Vogošći. Ovi radovi su otpočeli u novembru prošle godine, a prekinuti su usljed vremenskih neprilika. Nastavljeni su čim su to vremenski uslovi dozvolili i uskoro će ta igrališta biti dostupna građanima u punom kapacitetu.U okviru ovog projekta biće urađeni sljedeći radovi:• Izgradnja novog dječijeg igrališta kod područne škole u Gori na kojem će biti postavljen sljedeći mobilijar: tobogani, klackalice, ljuljačke, njihalice, pješčanik a kao podloga je planirana rizla,• Na dječijem igralištu u Svrakama planirano je čišćenje oko dječijeg igrališta, postavljanje ograde, postavljanje nove podloge rizle i popravka postojećeg mobilijara,• Na dječijem igralištu u ulici Spasoje Blagovčanina planirano je postavljanje ograde u dužini od 18 metara,• Na dječijem igralištu u ulici Remzije Veje planirano je postavljanje ograde u dužini 70 metara
Vrijednost radova, prema ugovoru, je 60.837,33 KM sa PDV-om. Sredstva su obezbjeđena iz Budžeta Općina Vogošća. Izvođač radova je firma “Babel” d.o.o. iz Sarajeva.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana