Na vrh

Izgradnja propusta – mosta na rijeci Jošanici

U Vogošći je 17.07.2019. godine, na osnovu provedenog otvorenog postupka javne nabavke i potpisanog Okvirnog sporazuma, potpisan prvi Ugovor za izvođenje radova na uređenju obala Jošaničke rijeke od stac. 0+358,15 do stac. 0+420,00. Ugovor su potpisali Fetah Kadrić, Zamjenik Općinskog načelnika u ime Općine Vogošća i direktorica Adisa Gačanović u ime izvođača radova, firme MGBH d.o.o. Sarajevo.Okvirnim sporazumom je predviđena izgradnja propusta – mosta na dijelu rijeke Jošanice kao i trajna regulacija korita od stacionaže 0+358,15 do stac. 0+420,00. Ranijim projektom uređenja obala Jošaničke rijeke, nije bila predviđena izgradnja propusta na ovom dijelu Jošaničke rijeke što je uticalo i na vrstu profila, zbog toga je urađena Novelacija postojećeg projekta na predmetnoj dionici i provedena procedura u skladu sa ZJN BiH izbora izvođača radova. Realizacijom I faze bit će izgrađen propust – most na Jošaničkoj rijeci koji je veza ulice G.Jošanica I i kao alternativni pravac izlazi na spoj ulica Rosulje i Blagovac.Vrijednost radova prve faze iznosi 40.573,39 KM sa uračunatim PDV-om. Investitor je Općina Vogošća, a stručno tehnički nadzor nad relizacijom projekta vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.Rok za izvođenje radova je 70 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana