Na vrh

Izvještaj o drugom sastanku organizacija civilnog društva sa mentorom u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Općini Vogošća

Izvještaj sa sastanka možete preuzeti/pročitati na linku : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2019/05/20190516-Izvj-druga-ment-sesija.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana