Na vrh

Izvode se radovi na regulaciji rijeke Ljubine kao i sanacija klizišta na lokalitetu Kamenica br.13

Na lokalitetu Kamenica II broj 13 pokrenuto klizište na lijevoj obali rijeke Ljubine prijetilo je da prekine tok rijeke i na taj način poplavi ovaj dio naselja Kamenica. Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić je obišao lokalitet gdje se izvode radovi.

„Riječ je o projektu sanacije klizišta sa trajnim uređenjem korita rijeke Ljubine. Firma MGBH izvodi radove na izgradnji obalnoutvrdnog zida na lijevoj obali rijeke Ljubina u dužini od 50 metara sa sanacijom klizišta, čija je vrijednost oko 71 000 KM. Prema dinamici izvođenja radova očekujemo da se u narednih 15 dana upotpunosti završe ovi radovi, tako da kuće i pomoćni objekti koji se nalaze na desnoj obali više neće biti u opasnosti“, naglasio je načelnik Smajić.

Za realizaciju ovog projekta sredstva su obezbjedili Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Općina Vogošća, dok  nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju KS.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana