Na vrh

IZVODE SE RADOVI NA REHABILITACIJI DIJELA SAOBRĆAJNICE BLAGOVAC – TIHOVIĆI

Sredinom oktobra počeli su radovi na rehabilitaciji dijela saobraćajnice Blagovac – Tihovići. Lokalitet na kojem se izvode radovi danas je obišao načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa saradnicima. Prema Ugovoru zaključenom između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo kao upravitelja saobraćajnice i investitora radova sa firmom  „DEMUS“ d.o.o. Sarajevo kao izvođača radova, pojektat podrazumijeva rehabilitaciju puta dužine oko 650 metara i prosječne širine 6 metara.

Radovi podrazumijevaju uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu tamponske podloge, uređenje škarpe, ugradnju ivičnjaka, tretman oborinskih voda, izradu rigola za odvodnju, sanaciju propusta za odvodnju vode sa kolovoza i asfaltiranje.

Načelnik Smajić izrazio je zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom izvedenih radova i naglasio kako će nakon sanacije saobraćaj na ovoj dionici biti puno sigurniji, pogotovo jer je to trasa kojom prolazi i javni gradski saobraćaj.  

U ime građana Tihovića zadovoljstvo i zahvalnost investitorima izrazio je jedan od stanovnika Nihad Hadžić. „Kao što vidimo radi se o jednom kvalitetnom projektu koji će trajno riješiti probleme u saobraćaju za naše naselje.“

Ukupna vrijednost radova iznosi oko 485.000 KM, a finansirani su sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana