Na vrh

IZVODE SE RADOVI NA SANACIJI DIJELA PUTA U ULICI LJUBINA U DUŽINI OD 375 METARA

Radnici firme Ame iz Breze započeli su radove na sanciji dijela puta u ulici Ljubina uz lijevu obalu rijeke Ljubina. Lokaciju izvođenja radova su obišli predstavnici Općine Vogošća i SMZ Semizovac.

„Radi se o još jedmo projektu iz Programa prioritetnih projekata u oblasti komunale infrastrukture za 2018.godinu. Prije samih radova sanacije puta, bilo je neophodno isjeći  granje i šiblje  u putnom pojasu. Ostali radovi podrazumjevaju zamjena loše tamponske podloge, ugradnja betonskih ivičnjaka i betonskih kanalica za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izrada drenaže za prikupljanje podzenih voda, izrada cjevastog propusta i odvodnja oborinskih i drenažnih voda, te uređnje bankina i asfaltiranje“ rekao je Fetah Kadrić, pomoćnik načelnika za komunale poslove.

Projektom je predviđena sanacija oko 375 metara puta prosječne širine 4 metra. Vrijednost radova je 98.208 KM a investitor je Općina Vogošća, namjenskim sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Mirza Vrabac, predsjednik SMZ Semizovac je istakao da se ovim projektom nastavlja realizacija  projekata iz Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture na području MZ Semizovac. “U ovoj ulici urađena je i rasvjeta, tako da završetkom ovog projekta  biće stvoreni bolji uslovi za građane ove ulice” rekao je Vrabac.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana