Na vrh

IZVODE SE RADOVI NA SANACIJI DVA KRAKA U ULICI MITRA ŠUĆURA U MZ HOTONJ

Stanovnici ulice Mitra Šućura u MZ Hotonj ne kriju zadovoljstvo jer su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju dva kraka u ovoj ulici. Ukupna dužina puta prosječne širine 4m iznosi 232 m.
“Ovo je je još jedan od prioriteta iz Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Projektom je predviđena zamjena lose tamponske podloge i ugradnja novog sloja tampona sa zbijanjem vibrovaljcima do potrebne zbijenosti, zbrinjavanje oborinskih voda sa saobraćajnice u skladu sa mogućnostima na terenu i asfaltiranje” rekao je Sanjin Korman stručni saradnik za građevinsko-komunalne poslove Službe za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove Općine Vogošća.
Fahrudin Dević već 40 godina živi u porodičnoj kući sa ocem u ovom naselju i sa oduševljenjem govori kako izvođač radova kvalitetno radi svoj posao.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 45.561,60 KM. Investitor je Općina Vogošća namjenskim sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 30 dana.Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana