Na vrh

Izvode se radovi na sanaciji klizišta u naselju Gora do broja 14

Na području Općine Vogošća se izvode radovi na sanacija klizišta na 5 lokaliteta. U toku su radovi na sanaciji klizišta u naselju Gora do broja 14, koju su obišli predstavnici Općine Vogošća i Kantonalne uprave CZ.

Meliha Žuškić šef gradilišta firme „MGBH“ iz Sarajeva koja izvodi radove, je navela „ Zbog dubine rovova radi se o zahtjevnom klizištu i zbog velikog nagiba. Imali smo problema prilikom iskopavanja jer se zemlja urušavala. Putem drenažnih rebara smo odveli vodu na dubinu oko 4,5 m gdje su stavljene drenažne cijevi koje su ispunjene filterskim materijalom. Urađena je potporna konstrukcija u samoj nožici klizišta. Trenutno se izvode radovi na gornjoj zoni drenažnih rebara. Ostalo nam je još da završimo škarpe i izlaznu glavu recipijenta.“

Vrijednost radova je oko 35 000 KM, a sredstva su osigurali Kantonalna uprava CZ, Općina Vogošća i Zavod za izgradnju KS.

„Pratimo sanaciju jednog od 5 klizišta koja se saniraju na području Općine Vogošća. Riječ je o opravdano uloženim sredstvima, jer se ne radi samo o zaštiti objekata već i zaštiti putne komunikacije koja povezuje magistralni put sa naseljem Gora“ rekao je Mustafa Kovač, direktor Kantonalne uprave CZ.

Nermin Hajro pomoćnik načelnika Službe CZ Općine Vogošća je naveo da se radi o ranije evidentiranom klizištu sa visokim rizikom, gdje su bila evidentirana stalna pomjeranja tla na padini koja se nalazi iza stambenog i poslovnog objekta. Ranije su uz pomoć građana najlonima prekrivali pukotine kako bi spriječili ulijevanje vode i dalje pokretanje tla. Istakao je da su zadovoljni dinamikom izvođenja radova.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Ukoliko dozvole vremenski uslovi radovi bi trebali biti gotovi za sedam dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana