Na vrh

IZVODE SE RADOVI NA SANACIJI KRAKA U ULICI DONJA JOŠANICA I U DUŽINI OD 260 METARA

Na području MZ Vogošća I u toku je realizacija još jednog projekta iz Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Radi se o projektu sanacije kraka puta u ulici Donja Jošanica I od br.32, u dužini od 260 metara sa prosječnom širinom od 5 metara. Danas su predstavnici Općine Vogošća sa članovima Savjeta mjesne zajednice Vogošća I obišli lokaciju gdje se izvode radovi.

„Projektom je predviđena izrada posteljice od krupnog kamenog materijala, zamjena loše tamponske podloge sa nabijanjem trupa puta vibrovaljcima. Također je planirano postavljanje ivičnjaka i kvadratnih slivnika za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, uređenje bankina i asfaltiranje“ kazala je Emira Branković, šefica Odsjeka za komunalne poslove Općine Vogošća..

Vrijednost radova je oko 74.000 KM, a investitor je Općina Vogošća sredstvima Budžeta Općine za 2018. godinu. Stručko tehnički nadzor nad relizacijom projekta će vršiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Zaim Alić predstavnik građana se zahvalio Općini Vogošća na izdvojenim sredstvima za realizaciju ovog projekta jer kako kaže preko 30 domaćinstava je koristilo makadamiski put kojim je tokom obimnijih padavina bilo nemoguće proći.

Amra Gaković član Savjeta mjesne zajednice Vogošća I je navela da je pored ovog projekta u toku i postavljanje tabli sa kućnim brojevima, nazivima ulica i oglasnih tabli na području MZ Vogošća I.

Radove izvodi firma „AME“ iz Breze. Ukolko dozvole vremenski uslovi radovi bi terebali biti gotovi za 30 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana