Na vrh

Javna rasprava o Regulacionom planu “Krše” će biti održana 12.maja 2017.godine

Na sjednici održanoj 30.12.2014. god. Općinsko vijeće Vogošća donijelo je Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Krše“ a u svrhu planiranja izgradnje osam dvojnih stambenih objekata. Na ovom lokalitetu koji je relativno male površine planira se izgradnja objekata koji će sadržavati šesnaest stambenih jedinica.

Planom je predviđena i izgradnja pristupne saobraćajnice od postojećeg lokalnog puta, pješačke staze kao i uređenje zelene površine. Finansijer projekta je pravno lice koje je vlasnik zemljišta. Zavod za planiranje razvoja KS je izradio Nacrt plana koji je dostavljen vijeću na razmatranje. Otvorena je mogućnost da građani izvrše javni uvid u dokument sve do 12. maja, kada je planirano održavanje javne rasprave.

Nakon usvajanja Regulacionog plana „Krše“, Općina Vogošća će pristupiti izdavanju urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje za pojedinačne objekte kao i za komunalnu saobraćajnu infrastrukturu u vezi sa izgradnjom osam dvojnih objekata u kojima će biti šesnaest stambenih jedinica.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana