Na vrh

Javne nabavke u periodu 2015.-2020.godini

NABAVKE U 2019.godini

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 29.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava 31.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka rokovnika za potrebe Općine Vogošća (objava, 30.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge uređivanja i izrade brošure kulturno-historijskih spomenika na području općine Vogošća (objava, 30.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka 92 komada zimzelenih sadnica smaragdnih tuja (objava, 30.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka naftnih derivata i lož ulja za potrebe Općine Vogošća (objava, 27.12.2019.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja Obavještenja (objava, 26.12.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća : Nabavka usluga izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje (objava, 25.12.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka usluge izrade preliminarnih energetskih audita za objekte kolektivnog stanovanja sa adresama Skendera Kulenovića br. 57, Merzuka Feriza br. 70-76, Akifa ef.Biserovića br. 1 i objekat individualnog stanovanja u ul.Safeta Krupića br. 14. (objava, 23.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka usluge opravki i održavanja opreme civilne zaštite (objava, 20.12.2019.godine)

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem za nabavku usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavke antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 19.12.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i ugradnja video nadzora na području općine Vogošća u cilju povećanja sigurnosti građana (objava, 12.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 11.12.2019.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja Obavještenja (objava, 10.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća (usluga posluživanja pića) – (objava 10.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izmještanja izgrađenih kontejnerskih niša, na području općine Vogošća (objava, 02.12.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka tonera i ketridža za potrebe Općine Vogošća (objava, 29.11.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke i ugradnje video nadzora na području općine Vogošća u cilju povećanja sigurnosti građana (objava, 28.11.2019.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka usluga izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje (objava, 27.11.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objava, 26.11.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavje : Nabavka usluge izrade 3D animacije unutrašnjeg uređenja zgrade Općine Vogošća sa vanjskim uređenjem (objava, 18.11.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na izradi priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu novosagrađenih stambenih jedinica za porodice Blekić i Zukić (objava, 15.11.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na sanaciji klizišta korita rijeke Ljubine kod stambenog objekta Čakal Senada, na području općine Vogošća (objava, 14.11.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge demontaže mobilne radio stanice i montaža u novo kombi vozilo CZ (objava, 13.11.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka dijela opreme CZ za opremanje Službe prve medicinske pomoći formirane u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – OJ Dom zdravlja Vogošća (agregati za alternativno napajanje električnom energijom) (objava, 07.11.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka usluge kolektivnog osiguranja za uposlenike Općine Vogošća (objava, 06.11.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na rekonstrukciji i popravci sportskog i i dječijeg igrališta na Trgu žrtava genocida u Srebrenici i sportskom igralištu kod OŠ “Zajko Delić”-Kobilja Glava (objava, 01.11.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objava, 31.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ogrijeva socijalno ugroženom stanovništvu sa područja općine Vogošća (objava, 28.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka repromaterijala (lanci za motornu pilu, turpije, trokraki noževi, glave trimera, usisne glave radilica, semering i svječice) za opremanje OŠ CZ i povjerenika CZ Vogošća (objava, 23.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta korita rijeke Ljubine kod stambenog objekta Čakal Senada, na području općine Vogošća (objava, 23.10.2019.godine)

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka stočne hrane (ječmeno stočno brašno) u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava 22.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Advokatske usluge za potrebe Općine Vogošća (radno-pravni sporovi te postupci ulaganja vanrednih pravnih lijekova pred Vrhovnim sudom Federacije BiH (objava, 21.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge kolektivnog osiguranja za uposlenike Općine Vogošća (objava, 16.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka tečnosti za pranje vjetrobrana za službena motorna vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 16.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge servisiranja i popravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava, 15.10.2019.godine)

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanje kamene skulpture u centru kružnog toka “Vogošćanska petlja” (objava, 15.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i popravci sportskog i dječijeg igrališta na Trgu žrtava genocida u Srebrenici i sportskom igralištu OŠ “Zajko Delić” Kobilja Glava (objava, 15.10.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na sanaciji klizišta korita rijeke Ljubine kod stambenog objekta Čakal Senada na području općine Vogošća (objava, 14.10.2019.godine)

 Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka stočne hrane (ječmeno stočno brašno) u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava 10.10.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta ograde na stadionu “Ešref Pustahija-Ešo” u Svrakama (objava, 08.10.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ul.Uglješići (dio Softići) u dužini od 400 m, na području općine Vogošća (objava, 04.10.2019.godine)

 Odluka o poništenju postupka nabavke : Nabavka stočne hrane (ječmeno stočno brašno) u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 03.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanje kamene skulpture u centru kružnog toka “Vogošćanska petlja” (objava, 02.10.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka bubnja za uređaj Panasonic KX-MB2120, za potrebe službenika za javne nabavke Općine Vogošća (objava, 01.10.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 30.09.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge objave reportaža u dnevnim novinama “Dnevni avaz” za potrebe Općine Vogošća – kroz Projekat podrške razvoja privrednih kapaciteta na području općine Vogošća (objava, 27.09.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na rekonstrukciji i popravci sportskih i dječijih igrališta na području općine Vogošća (objavljeno, 27.09.2019.godine)

Informacija o Pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja :  Dodatni radovi na rehabilitaciji dijela saobraćanice u ul.Uglešići u dužini od 400 m, na području općine Vogošća (objava 27.09.2019.godine)

Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama : Nabavka radova priključka na kanalizacionu mrežu novoizgrađenog autobuskog stajališta u ul.Brače Kršo bb, na području općine Vogošća (objava, 23.09.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice u ulicama Svrake I i Svrake IV u dužini L=1,37 km na području općine Vogošća  (objava, 23.09.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta korita rijeke Ljubine kod stambenog objekta Čakal Senada, na području općine Vogošća (objava, 24.09.2019.godine)

Udluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava 20.09.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta ograde na stadionu “Ešref Pustahija-Ešo” u Svrakama (objava, 13.09.2019.godine)

 Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka stočne hrane (ječmeno stočno brašno) u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava 11.09.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja grijača za oluke na zgradi Općine Vogošća (objava, 10.09.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radova na sanaciji klizišta korita rijeke Ljubine kod stambenog objekta Čakal Senada na području općine Vogošća (objava, 09.09.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki – Izvođenje radova na rekonstrukciji i popravci sportskih i dječijih igrališta na području općine Vogošća (objavljeno, 03.09.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluga ispisa, kopiranja i skeniranja sa centralizovanim mašinama koje će biti instalirane u zgradi Općine Vogošća (objava, 02.09.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka stimulativnih pčelinjih pogača za prehranu pčela (objava, 02.09.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u kraku ulice Blagovac I u dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 30.08.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Radovi na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava, 29.08.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 28.08.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u kraku ulice Krivoglavci I u dužini od 280 m, na području općine Vogošća (objava, 27.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ulici Slatinski put u dužini od 150 m, na području općine Vogošća (objava, 26.08.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ul.Ljubina u dužini od 330 m, na području općine Vogošća (objava, 26.08.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice u ulicama Svrake I i Svrake IV u dužini L=1,37 km na području općine Vogošća  (objava, 23.08.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja grijača za oluke na zgradi Općine Vogošća (objava, 22.08.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ul.Uglješići (dio Softići) u dužini od 400 m, na području općine Vogošća (objava, 21.08.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta korita rijeke Ljubine kod stambenog objekta Čakal Senada, na području općine Vogošća (objava, 21.08.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge prve nadzorne provjere sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 za 2019. godinu (objava, 21.08.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na rušenju i uklanjanju bespravno izvedenih radova-građevina te uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama za potrebe Inspektorata Općine Vogošća (objava, 20.08.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Radovo na rekonstrukciji i popravci dječijih igrališta na području općine Vogošća (objava, 19.08.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2019/2020. godine (objava, 19.08.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Nabavka usluga ispisa, kopiranja i skeniranja sa centralizovanim mašinama koje će biti instalirane u zgradi Općine Vogošća (objava, 16.08.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke dijela opreme CZ za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u udruženju građanja Vatrogasno društvo Vogošća (objava, 16.08.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ; Usluge prodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Općine Vogošća (objava, 15.08.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava. 02.08.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Radovi na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava, 31.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Vogošće u Novoj industrijskoj zoni (objava, 30.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u kraku ulice Blagovac I u dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 26.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u kraku ulice Krivoglavci I u dužini od 280 m, na području općine Vogošća (objava, 25.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ul.Slatinski put u dužini od 150 m, na području općine Vogošća (objava, 24.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ul.Ljubina u dužini od 330 m, na području općine Vogošća (objava, 23.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ; Nabavka žardinjera sa cvijećem, za ukrašavanje mostova na području općine Vogošća (objava, 23.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ul.Uglješići (dio Softići) u dužini od 400 m, na području općine Vogošća (objava, 22.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava 19.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i isporuka sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća (objava 17.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rušenju i uklanjanju bespravno izvedenih radova-građevina te uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama za potrebe Inspektorata Općine Vogošća (objava 16.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge ustupanja prava na korištenje podataka iz baze kreditnog biroa (objava, 12.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na rekonstrukciji distributivne mreže u ulici Stara cesta – Semizovac, na dionici Kulin dvor-Šangaj (objava, 11.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Server-sale u zgradi Općine Vogošća (objava, 11.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže u ul.Svrake IV (Borovi), na području općine Vogošća (objava, 10.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge tapaciranja kancelarijskih stolica u zgradi Općine Vogošća (objava 10.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji i popravci dječijih igrališta na području općine Vogošća (objava 09.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radne odjeće za potrebe uposlenika Općine Vogošća (objava, 08.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na rehabilitaciji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća, za period 2019-2022. (objava, 08.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka zastava za jarbole za potrebe Općine Vogošća (objava, 05.07.2019.godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na postavljanju epoksidnog poda u zgradi Općine Vogošća (objava 04.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 04.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Vogošće u Novoj industrijskoj zoni (objava, 03.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava 02.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka usluge izrade studije opravdanosti sistema daljinskog grijanja u urbanom dijelu općine Vogošća (objava 02.07.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice u ulici Muje Šejte u dužini L=1,285 km na području općine Vogošća (objava 01.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge provođenja obuke spašavanja na vodi i pod vodom pripadnika Službe za zaštitu od požara – formirane pri UG Vatrogasno društvo Vogošća (objava, 01.07.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća (u periodu 2019/2020.godine (objava 01.07.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objavljeno, 26.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava 25.06.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i postavljanje metalnih parkovskih korpi sa uloškom, na području općine Vogošća (objava 24.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2018.godinu  (objava 21.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Radovi na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava, 21.06.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta ulaza u zgradu Općine sa rekonstrukcijom šalter-sale i ugradnjom lifta, te rješenjem saobraćaja u mirovanju i hortikulture (objava, 20.06.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i postavljanje betonskih parkovskih klupa sa naslonom, na području općine Vogošća (objava 20.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća (objava 20.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na sanaciji vodova hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 19.06.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Vogošće u Novoj industrijskoj zoni (objava, 18.06.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Ahmeda Rizve sa krakovima (objava, 18.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge vođenja računa posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća i računa naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa za potrebe Općine Vogošća (objava, 17.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji distributivne mreže u ulici Stara cesta – Semizovac, na dionici Kulin dvor-Šangaj (objava, 17.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radne odjeće za potrebe uposlenika Općine Vogošća (objava, 14.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluga vođenja transakcijskog računa-računa vlastitih namjenskih prihoda za potrebe Općine Vogošća (objava 14.06.2019.godine)

Odluku o pokretanju postupka nabavke : Radovi na postavljanju epoksidnog poda u zgradi općine Vogošća (objava 13.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže u ul.Svrake IV (Borovi), na području općine Vogošća (objava, 13.06.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubina od stac. 6+329,13 do 6+632,19 od ušća u rijeku Bosnu (objava, 12.06.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji distributivne mreže u ulici Stara cesta – Semizovac, na dionici Kulin dvor-Šangaj (objava, 11.06.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Glavnog projekta atletske staze u okviru stadiona “Hakija Mršo” u Vogošća (objava 10.06.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na mašinskom uklanjanju sa sortiranjem objekata uništenih ili oštečenih aktiviranjem klizišta, na području općine Vogošća (objava 10.06.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 28.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanje betonskih parkovskih klupa sa naslonom, na području općine Vogošća (objava 24.05.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka motornih vozila za potreve Službe civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 23.05.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća (objava, 23.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge vođenja depozitnog računa, računa općeg fonda-glavnog računa i namjenskih grantova i donacija za potrebe Općine Vogošća (objava 23.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanje metalnih parkovskih korpi sa uloškom, na području općine Vogošća (objava 22.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge organizovanja iftara (objava 21.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja toplotne pumpe voda-zrak, grijanje i topla voda u zgradi Općine Vogošća (objava 17.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade studije opravdanosti sistema daljinskog grijanja u urbanom dijelu općine Vogošća (objava 16.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rušenju i uklanjanju bespravno izvedenih radova-građevina te uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama za potrebe Inspektorata Općine Vogošća (objava 15.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta ulaza u zgradu Općine sa rekonstrukcijom šalter-sale i ugradnjom lifta, te rješenjem saobraćaja u mirovanju i hortikulture (objava, 14.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Vogošće u Novoj industrijskoj zoni (objava, 14.05.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i pregled vatrogasnih aparata kao i pregled hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 13.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji distributivne mreže u ulici Stara cesta – Semizovac, na dionici Kulin dvor-Šangaj (objava, 13.05.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže u ul.Svrake IV (Borovi), na području općine Vogošća (objava, 09.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Ahmeda Rizve sa krakovima (objava, 07.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka motornih vozila za potrebe Službe civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 07.05.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka usluga ispisa, kopiranja i skeniranja sa centralizovanim mašinama koje će biti instalirane u zgradi Općine Vogošća (objava, 06.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Raovi na mašinskom uklanjanju sa sortiranjem objekata uništenih ili oštečenih aktiviranjem klizišta, na području općine Vogošća (objava 06.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i montaža kamera za tehničko obezbjeđenje kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu (objava, 06.05.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice u ulici Muje Šejte u dužini L=1,285 km na području općine Vogošća (objava 03.05.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 29.04.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka radova na izgradnji dvije podzemne kontejnerske niše, sa nabavkom posuda za podzemne kontejnerske niše, na području općine Vogošća (objava, 29.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava 29.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja opreme za rekonstrukciju solarnih panela na području općine Vogošća (objava 26.04.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Glavnih projekata rehabilitacije ulice Hotonj IV-Bašta (L080051) sa krakovima u ukupnoj dužini od 670 m, ulice Krivoglavci III sa krakovima u ukupnoj dužini od 770 m i dijela ulice Gornja Jošanica III – Bradići (L080097) u dužini 450 m.  (objava, 26.04.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi u slučaju hitnih intervencija i poduzimanja mjera na preventivnom, operativnom djelovanju, na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2019. do 2022.godine, na području općine Vogošća (objava, 25.04.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, tonera, ketridža, za potrebe Općine Vogošća (objava, 25.04.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja ulice Gornja Jošanica I (L080092), dionica od raskrsnice sa ulicom Vogošćanskih odreda do izletišta Radića potok u dužini od 1.500 m. (objava, 24.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća (objava 18.04.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji distributivne mreže u ulici Stara cesta – Semizovac, na dionici Kulin dvor-Šangaj (objava, 18.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubina od stac. 6+329,13 do 6+632,19 od ušća u rijeku Bosnu (objava, 18.04.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Nabavka motornih vozila za potrebe Službe civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 17.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća (objava 16.04.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka dekorativnih svjetlećih elemenata za ukrašavanje ulica, povodom novogodišnjih i vjerskih praznika na području općine Vogošća (objava 15.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sendviča i sokova za potrebe općinskog takmičenja učenika osnovnih škola (objava, 15.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže u ul.Svrake IV (Borovi), na području općine Vogošća (objava, 11.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na izgradnji dvije podzemne kontejnerske niše, sa nabavkom posuda za podzemne kontejnerske niše, na području općine Vogošća (objava, 10.04.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na uređenju obala Jošaničke rijeke od stac. 0+358,15 do stac. 0+420,00. (objava, 09.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluga ispisa, kopiranja i skeniranja sa centralizovanim mašinama koje će biti instalirane u zgradi Općine Vogošća (objava, 08.04.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 05.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, tonera, ketridža, za potrebe Općine Vogošća (objava, 05.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i pregled vatrogasnih aparata kao i pregled hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 02.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka majica za potrebe akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 01.04.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 29.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka zavoja za materijalno opremanje Službe prve medicinske pomoći – formirane u JU Dom zdravlja KS-OJ Dom zdravlja Vogošća (objava, 29.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi u slučaju hitnih intervencija i poduzimanja mjera na preventivnom, operativnom djelovanju, na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2019. do 2022.godine, na području općine Vogošća (objava, 28.03.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Radovi na rušenju i uklanjanju bespravno izvedenih radova-građevina, te uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama za potrebe Inspektorata Općine Vogošća (objava 28.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge održavanja zelenih površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem KJKP “Park” Sarajevo.  (objava, 28.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada Glavnih projekata rehabilitacije ulice Hotonj IV-Bašta (L080051) sa krakovima u ukupnoj dužini od 670 m, ulice Krivoglavci III sa krakovima u ukupnoj dužini od 770 m i dijela ulice Gornja Jošanica III – Bradići (L080097) u dužini 450 m.  (objava, 28.03.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 27.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Advokatske usluge za potrebe Općine Vogošća-podnošenje zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu i zastupanje pred Ustavnim sudom Federacije BiH (objava, 27.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja ulice Gornja Jošanica I (L080092), dionica od raskrsnice sa ulicom Vogošćanskih odreda do izletišta Radića potok u dužini od 1.500 m. (objava, 27.03.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izrada Elaborata do sada izvršenih troškova uređenja za obuhvat građevinskog zemljišta urbanog područja općine Vogošća i za obuhvate građevinskih zemljišta vanurbanog područja općine Vogošća (objava 26.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji distributivne mreže u ulici Stara cesta – Semizovac, na dionici Kulin dvor-Šangaj (objava, 26.03.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na rehabilitaciji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća (objava, 25.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka nagrada za potrebe manifestacije “Izbor sportiste godine Općine Vogošća za 2018.godinu” (objava, 22.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka motornih vozila za potrebe Službe civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 20.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka dekorativnih svjetlećih elemenata za ukrašavanje ulica, povodom novogodišnjih i vjerskih praznika na području općine Vogošća (objava 20.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na premoštenju dijela fekalne kanalizacije sa desne na lijevu obalu potoka Studenac u naselju Hotonj IV (objavljeno, 19.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka akreditacija za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 19.03.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća  (objava 18.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje advokatskih usluga za potrebe Općine Vogošća (objava 15.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objavljeno, 15.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničkog pregleda službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava 14.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka vanredne usluge prevoza učenika za manifestacije Općine u saradnji sa školama (objava 14.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata rješavanja kolizije podzemnih instalacija na lokalitetu planiranog mosta preko rijeke Vogošća, u Novoj industrijskoj zoni (objava 14.03.2019.godine)

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, u postupku nabavke radova na zaštiti-izmještanju elektroenergetskih objekata koji su vlasništvo JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, u ul.Braće Kršo, na prostoru općine Vogošća (objava, 13.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava 13.03.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća, za period 2019.-2022.godina (objava 12.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke računarske opreme (objava 11.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rušenju i uklanjanju bespravno izvedenih radova-građevina te uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama za potrebe Inspektorata Općine Vogošća (objava 08.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ruža za potrebe Općine Vogošća (objava 08.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka nagrada učenicima osnovnih škola za potrebe ekološke akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava 08.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sanacionih radova na objektu Općine Vogošća i objektima mjesnih zajednica (objava 07.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka poklona za prijeme kod Općinskog načelnika (objava 06.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava 05.03.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Pružanje usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “dataNova”, “NovaPanel”, sistemskog održavanja servera, te nabavka antivirusnog programa (90 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2019.godini (objava, 04.03.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul.Jošanička broj 13 i ul.Igmanska broj 50, na području općine Vogošća (objava, 04.03.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća (objava 28.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na uređenju obala Jošaničke rijeke od stac. 0+358,15 do stac. 0+420,00. (objava 28.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge održavanja dvije fontane, na području općine Vogošća (objava 28.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada Elaborata do sada izvršenih troškova uređenja za obuhvat građevinskog zemljišta urbanog područja općine Vogošća i za obuhvate građevinskih zemljišta vanurbanog područja općine Vogošća (objava 28.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge pranja ulica autobuskih stajališta, platoa i parking prostora na području općine Vogošća (objava 28.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluga kopiranja planova i karata formata A0+, A0, A1, A2 i A3+ za potrebe Općine Vogošća (objava 27.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe obilježavanja datuma koji su od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Vogošća (objava 27.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge popravke, instalacije, održavanje telefonskih i računarskih (mrežnih) instalacija (objava 27.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća  (objava 27.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka isušivača vlage za potrebe Općine Vogošća (objava 26.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge održavanja web portala Općine Vogošća (objava 26.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge pranja službenih vozila Općine Vogošća u 2019.godini (objava 26.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge montaže, balansiranja i nabavka guma za službena vozila Općine Vogošća u 2019.godini (objava 26.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka nagrada (sportske opreme) zaslužnim pojedincima povodom 1.marta-Dana CZ. (objava 25.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge izmjene Glavnog projekta sanacije klizišta i trajne regulacije lijeve obale rijeke Ljubina od stac.6+329,19 do stac.6+632,19 i revizije glavnog projekta autobuske stanice gradskog saobraćaja u Vogošći (objava 25.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge izrade i postavljanja bilborda, plakata, bandarola city light-ova za potrebe Općine Vogošća (objava 22.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rehabilitaciji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća (objava 21.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge novelacije Glavnog projekta trajne regulacije rijeke Vogošće na dionici od P17 do izvedene regulacije (objava 21.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge cateringa s vlastitim inventarom i osobljem, a u svrhu obilježavanja značajnih datuma, kulturno-sportskih manifestacija, prijema i poslovnih ručkova za potrebe Općine Vogošća u 2019.godini (objava 20.02.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 18.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području Općine Vogošća za period 2019.-2022.godina (objava 18.02.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za nabavku naftnih derivata i lož ulja za potrebe Općine Vogošća  (objava 15.02.2019.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača : Radovi na sanaciji dijela saobraćajnice u ulici Hotonj IV (ulaz u boračke lokacije), na području općine Vogošća (objava 14.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge održavanja i servisiranja službenih automobila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 13.02.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji polaznog autobuskog stajališta na području općine Vogošća (objava, 12.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava 11.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.Jošanička broj 13 i u ul.Igmanska broj 50, na području općine Vogošća (objava, 07.02.2019.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja (objava 07.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge analize vode na lokalnim vodovodima na području općine Vogošća (objava 06.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća (objava 05.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja turističke signalizacije na području općine Vogošća (objava 04.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada i montaža obručeva za postavljanje zastava povodom praznika (objava 04.02.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka zastava za ukrašivanje ulica povodom praznika (objava 31.01.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti finansija, računovodstva, fiskale politike i primjene propisa za potrebe Općine Vogošća (objava 30.01.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma, redovnog mjesečnog održavanja i servisiranja postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća (objava 30.01.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge konzumacije jela i pića za potrebe Općine Vogošća (objava 29.01.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 29.01.2019.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Naftni derivati i lož ulje za potrebe općine Vogošća (objava, 28.01.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja ulice Hotonj III, dionica od džamije do raskrsnice sa ul.Branilaca Hotonja u dužini od 360 m, sa dva kraka ukupne dužine cca 350 m. (objava, 18.01.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja ul.Rosulje, dionica od raskrsnice sa ul. 24.juna do spoja sa ulicom Blagovac III u dužini od 780 m, sa izradom separata projekta za dužinu od 200 m (objava 17.01.2019.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Radovi na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice u ul.Muje Šejte u dužini L=1,285 km, na području općine Vogošća (objava, 16.01.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Idejnog i Glavnog/Izvedbenog projekta separatne kanalizacije u obuhvatu ulica Kenana Brkanića, Šipska, 31.Jula i Suada Hasanovićana području općine Vogošća (objava, 16.01.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Glavnog projekta izgradnje lokalnog puta za Zukića brdo (L080118) po novoj trasi sa novim priključkom na regionalni put R-445, u dužini od cca 200 metara (objava, 14.01.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije ul.Braće Planja i dijela ulice Omladinska-krak, sa rekonstrukcijom i proširenjem mosta preko rijeke Vogošća i rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih parking površina, L=450 m (objava 10.01.2019.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Idejnog i Glavnog/Izvedbenog projekta separatne kanalizacije u obuhvatu ulica Ejuba Delalića, Muhidina Čomage i Edina Kormana, na području općine Vogošća (objava, 08.01.2019.godine)

Odluka o pokretanju javne nabavke : Isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2019.godinu (objava, 07.01.2019.godine)

NABAVKE U 2018.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.Jošanička broj 13, na području općine Vogošća (objava, 28.12.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Pružanje usluge izrade Idejnog, Glavnog/Izvedbenog projekta separatne kanalizacije za naselja Krivoglavci i Svrake, na području općine Vogošća (objava, 28.12.2018.godine)

Odluku o pokretanju postupka nabavke : Nabavka polovnog kopir aparata za potrebe Općine Vogošća (objava 27.12.2018.godine)

Odluku o pokretanju postupka nabavke : Molerski radovi koji će se izvoditi u prostorijama mjesnih zajednica (objava 27.12.2018.godine)

Odluku o pokretanju postupka nabavke : Radovi na postavljanju epoksidnog poda u zgradi općine Vogošća (objava 27.12.2018.godine)

Odluku o pokretanju postupka nabavke . Izrada Elaborata obilježavanja ulica i naselja na području općine Vogošća (objava 27.12.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 26.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : UNabavka zastava za ukrašavanje ulica povodom praznika (objava 26.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Općine Vogošća za period 01.01.2019. do 31.12.2019.godine (objava 26.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Anelize stanja i potreba u javnom gradskom prijevozu putnika na području općine Vogošća (objava, 24.12.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluga izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije ul.Samira Gradišića u Vogošći sa rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih parking površina, L=550 m. (objava, 24.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja ulice Hotonj III, dionica od džamije do raskrsnice sa ul.Branilaca Hotonja u dužini od 360 m, sa dva kraka ukupne dužine cca 350 m. (objava, 19.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Glavnog projekta atletske staze u okviru stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 18.12.2018.godine)

Odluka o izboru najboljeg ponuđača : Pružanje usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava 27.11.2018.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača : Radovi na sanaciji šumskih saobraćajnica na području općine Vogošća (objava 14.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji polaznog autobuskog stajališta na području općine Vogošća (objava, 14.12.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Idejnog projekta separatne kanalizacije za ul.Ahmeda Rizve, na području općine Vogošća (objava 13.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja ul.Rosulje, dionica od raskrsnice sa ul. 24.juna do spoja sa ulicom Blagovac III u dužini od 780 m, sa izradom separata projekta za dužinu od 200 m. (objava 13.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka građevinsko-zanatskog materijala za potrebe Općine Vogošća (objava 12.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul.Jošanička 13, na području općine Vogošća (objava 12.12.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Vogošća (objava 11.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 10.12.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.Jošanička broj 13., na području općine Vogošća (objava, 07.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na sječi i potkresivanju drvaća u putnom pojasu, na području općine Vogošća (objava, 05.12.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge ovjere projektne dokumentacije (projekti komunalne infrastrukture i saobraćaja) sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara, za potrebe Općine Vogošća (objava, 03.12.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća  u sezoni 2018./2019.godina (objava 30.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava 27.11.2018.godine)

 Informacija o Pregovaračkom postupku bez objavljivanja Obavještenja

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul.Jošanička 13, na području općine Vogošća (objava 22.11.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji polaznog autobuskog stajališta na području općine Vogošća (objava, 21.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke :Pružanje usluge fizičke zaštite ljudi i imovine u Centru za komunalne usluge Vogošća (objava 20.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Vogošća (objava 14.11.2018.godine)

Odluka o poništenju Otvorenog postupka nabavke radova : Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća  u sezoni 2018./2019.godina, kao i stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća  u sezoni 2018./2019.godine broj : 07-14-1752/18 od 12.11.2018.godine (objava, 16.11.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i isporuka kontejnera za smeće, zapremine 1.100 litara (objava, 15.11.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća  u sezoni 2018./2019.godina (objava, 12.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Glavnog projekta izgradnje servisne saobraćajnice uz magistralnu cestu M-17 u naselju Krivoglavci, na području općine Vogošća (objava, 12.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Idejnog i Glavnog/Izvedbenog projekta separatne kanalizacije u obuhvatu ulica Kenana Brkanića, Šipska, 31.Jula i Suada Hasanovićana području općine Vogošća (objava, 09.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Radovi na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice u ul.Muje Šejte u dužini L=1,285 km, na području općine Vogošća (objava, 08.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Idejnog i Glavnog/Izvedbenog projekta separatne kanalizacije u obuhvatu ulica Ejuba Delalića, Muhidina Čomage i Edina Kormana, na području općine Vogošća (objava, 07.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Idejnog i Glavnog/Izvedbenog projekta separatne kanalizacije u ul.Ahmeda Rizve, na području općine Vogošća (objava, 06.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Glavnog projekta izgradnje lokalnog puta za Zukića brdo (L080118) po novoj trasi sa novim priključkom na regionalni put R-445, u dužini od cca 200 metara (objava, 06.11.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i isporuka dvoslojnih korugiranih polipropilenskih kanalizacionih cijevi (objava, 05.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Usluge osiguranja objekta Općine Vogošća kao i opreme, namještaja i inventara unutar objekta Općine Vogošća (05.11.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Vogošća (objava 05.11.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i GlavnogIIzvedbenog projekta separatne kanalizacije za naselja Krivoglavci i Svrake, na području općine Vogošća (objava, 01.11.2018.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača : Radovi na sanaciji dijela saobraćajnice u ulici Hotonj IV (ulaz u boračke lokacije), na području općine Vogošća (objava 01.11.2018.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača : Radovi na sanaciji šumskih saobraćajnica na području općine Vogošća (objava 30.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na izgradnji polaznog autobuskog stajališta na području općine Vogošća (objava, 31.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije ul.Braće Planja i dijela ulice Omladinska-krak, sa rekonstrukcijom i proširenjem mosta preko rijeke Vogošća i rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih parking površina, L=450 m (objava, 31.10.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka stočne hrane (ječmeno stočno brašno) u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava 31.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka kontejnera za smeće, zapremine 1.100 litara (objava, 30.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ogrijeva socijalno ugroženom stanovništvu sa područja općine Vogošća (objava, 29.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluga izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije ul.Samira Gradišića u Vogošći sa rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih parking površina, L=550 m. (objava, 24.10.2018.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Gora, postavljanju zaštitne ograde oko dječijeg igrališta u ul.Remzije Veje, postavljanju ograde i rizle na dječijem igralištu u Svrakama i postavljanje grade na dječijem igralištu u ul.Spasoja Blagovačanina na području općine Vogošća (objava, 24.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća  u sezoni 2018./2019.godina (objava, 23.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Dio opreme CZ za opremanje općinskog štaba CZ i povjerenika (specifične mašine) (objava, 18.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Vogošća (objava 16.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka stočne hrane (ječmeno stočno brašno) u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava 15.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada Glavnog projekta izgradnje podzemnih niša, na području općine Vogošća (objava 11.10.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća  u sezoni 2018./2019.godina (objava, 12.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Gora, postavljanju zaštitne ograde oko dječijeg igrališta u ul.Remzije Veje, postavljanju ograde i rizle na dječijem igralištu u Svrakama i postavljanje grade na dječijem igralištu u ul.Spasoja Blagovačanina na području općine Vogošća (objava, 10.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka dvoslojnih korugiranih polipropilenskih kanalizacionih cijevi (objava, 09.10.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Izrada Elaborata do sada izvršenih troškova uređenja za obuhvat građevinskog zemljišta urbanog područja općine Vogošća i za obuhvate građevinskog zemljišta vanurbanog područja općine Vogošća (objava 04.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na sanaciji dijela saobraćajnice u ulici Hotonj IV (ulaz u boračke lokacije), na području općine Vogošća (objava 04.10.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Vogošća (objava 03.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje usluga revizije Glavnog projekta Trga branilaca Vogošće u Vogošći, urađenog od strane JP “Zenica” d.o.o. Zenica (objava 02.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda za članove biračkih odbora Općinske izborne komisije Vogošća (objava, 02.10.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Radovi na sanaciji šumskih puteva na području općine Vogošća (objava, 02.10.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom i repromaterijalom – rasadnim materijalom u cilju podrške poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vogošća (objava 28.09.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Gora, postavljanju zaštitne ograde oko dječijeg igrališta u ul.Remzije Veje, postavljanju ograde i rizle na dječijem igralištu u Svrakama i postavljanju ograde na dječijem igralištu u ul.Spasoja Blagovčanina na području općine Vogošća (objava 28.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji saobraćajnice i izgradnji oborinske kanalizacije u ul.Gornja Jošanica II (objava, 26.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća  u sezoni 2018./2019.godina (objava, 24.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji dijela oštečene ulične i priključne kanalizacione mreže u dijelu ulice 31.jula na području MZ Kobilja Glava (objava 19.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Vogošća (objava 18.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Dio opreme CZ za opremanje Službe za prvu medicinsku pomoć (EKG aparati i inhalatori) (objava, 17.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Usluge izrade projekta za izgradnju i sanaciju spomen obilježja na području općine Vogošća (objava 14.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka i ugradnja signalizacije u Novoj industrijskoj zoni Vogošća (objava 14.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Pružanje usluge izrade izmjena glavnog projekta polaznog autobuskog stajališta sa pratećim sadržajima u Vogošći (objava 14.09.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Vogošća (objava 10.09.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :Izvođenje radova na izgradnji vanjskog sportskog igrališta pri JU OŠ “Zajko Delić” Kobilja Glava, na području općine Vogošća (objava 06.09.2018godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji javne rasvjete uz magistralni put M-18, na potezu od Vogošćanske petlje do Bešlića pumpe, na području općine Vogošća (objava, 04.09.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Školski pribor za prvačiće osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 30.08.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Elaborata do sada izvršenih troškova uređenja za obuhvat građevinskog zemljišta urbanog područja općine Vogošća i za obuhvate građevinskog zemljišta vanurbanog područja općine Vogošća (objava 29.08.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Oprema CZ za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane pri UG “Vatrogasno društvo Vogošća (objava, 28.08.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na hortikulturnom uređenju zemljišta na klizištu Podgaj-Svrake (objava, 27.08.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom i repromaterijalom – rasadnim materijalom u cilju podrške poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vogošća (objava 17.08.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine Vogošća (objava 17.08.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji vanjskog sportskog igrališta pri JU OŠ “Zajko Delić” Kobilja Glava, na području općine Vogošća (objava 14.08.2018godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Usluga prodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Općine Vogošća (objava 07.08.2018godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji distributivnog cjevovoda DN 100 mm i DN 50 mm u naselju Donja Jošanica-Uglješići (iza WOG-a), na području Općine Vogošća (objava 06.08.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Gora, postavljanju zaštitne ograde oko dječijeg igrališta u ul.Remzije Veje, postavljanju ograde i rizle na dječijem igralištu u Svrakama i postavljanju ograde na dječijem igralištu u ul.Spasoja Blagovčanina na području općine Vogošća (objava 06.08.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada Elaborata do sada izvršenih troškova uređenja za obuhvat građevinskog zemljišta urbanog područja općine Vogošća i za obuhvate građevinskog zemljišta vanurbanog područja općine Vogošća (objava 31.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji javne rasvjete uz magistralni put M-18, na potezu od Vogošćanske petlje do Bešlića pumpe, na području općine Vogošća (objava, 26.07.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji kontejnerskih niša na području općine Vogošća (objava 24.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i montaža arhivskih polica za potrebe Općine Vogošća (objava 23.07.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i postavljanje ograde od plinskih cijevi (rukohvati) i zaštitne odbojne ograde na lokalnim i nekategorisanim putevima na području općine Vogošća (objava 20.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji distributivnog cjevovoda DN 100 mm i DN 50 mm u naselju Donja Jošanica-Uglješići (iza WOG-a), na području Općine Vogošća za 2017.godinu  (objava 19.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, doprema i ugradnja metalnih parkovskih korpi za smeće (objava 16.07.2018.godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi na izgradnji habajućeg sloja asfalta u Novoj industrijskoj zoni Vogošća (objava 12.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, doprema i ugradnja betonskih kulir klupa sa naslonom na području općine Vogošća (objava 12.07.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Isporuka i montaža plastenika 100 m2 sa dodatnom opremom i repromaterijalom – rasadnim materijalom, u cilju podrške poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vogošća (objava 11.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na sanaciji kontejnerskih niša na području općine Vogošća (objava 10.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji kontejnerskih niša na području općine Vogošća (objava 09.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Gora, postavljanju zaštitne ograde oko dječijeg igrališta u ul.Remzije Veje, postavljanju ograde i rizle na dječijem igralištu u Svrakama i postavljanju ograde na dječijem igralištu u ul.Spasoja Blagovčanina na području općine Vogošća (objava 09.07.2018.godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka računara i rezervnih komponenti IT opreme za potrebe Općine Vogošća u 2018.godini (objava 05.07.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Radovi na izgradnji distributivnog cjevovoda DN 100mm i DN 50mm u naselju Donja Jošanica-Uglješići (iza WOG-a), na području općine Vogošća (objava 02.07.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje advokatskih usluga za potrebe Općine Vogošća (objava 29.06.2018.godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge tehničke dokumentacije na nivou elaborata i izvedbenog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava 25.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radnih uniformi za potrebe uposlenika Općine Vogošća (objava 25.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada projektne dokumentacije za rehabilitaciju i izgradnju lokalnih saobraćajnica na području općine Vogošća (objava 19.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izvođenje istražnih radova sa izradom Elaborata o inženjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe Izmjena i dopuna RP “Rosulje” (objava 18.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom i repromaterijalom – rasadnim materijalom u cilju podrške poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vogošća (objava 19.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Oprema za CZ za opremanje Službe za zaštitu od požara i zaštitu okoline, formirane pri Udruženju građana Lovačko društvo “LANE” Vogošća (objava 18.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji habajućeg sloja asfalta u Novoj industrijskoj zoni Vogošća (objava 18.06.2018.godine)

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH postupka nabavke pružanja usluge montaže i demontaže svijetlećih dekorativnih elemenata, na području općine Vogošća, povodom vjerskih praznika u 2018.godini (objava, 08.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji distributivnog cjevovoda DN 100 mm i DN 50 mm u naselju Donja Jošanica-Uglješići (iza WOG-a), na području Općine Vogošća za 2017.godinu  (objava 05.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2017.godinu  (objava 01.06.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge analize i dopune turističke signalizacije na području Općine Vogošća  (objava 31.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka pulta, ormara, vješalica, i tabli sa natpisima za potrebe Općine Vogošća  (objava 31.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka izrade Glavnig projekta rekonstrukcije elektroinstalacija z zgradi Općine Vogošća  (objava 30.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka vatrootpornih sigurnosnih ormara za potrebe Općine Vogošća  (objava 29.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka priručnika za učenike prvih razreda osnovnih škola sa područja općine Vogošća  (objava 28.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka dekorativnih motiva za ukrašavanje povodom praznika  (objava 25.05.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Radovi u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture u 2018.godini na području općine Vogošća (objava 25.05.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i postavljanje ograde od plinskih cijevi (rukohvati) i zaštitne odbojne ograde na lokalnim i nekategorisanim putevima na području općine Vogošća (objava 25.05.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Radovi na izgradnji distributivnog cjevovoda DN 100mm i DN 50mm u naselju Donja Jošanica-Uglješići (iza WOG-a), na području općine Vogošća (objava 25.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za potrebe Općine Vogošća  (objava 23.05.2018.godine)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji kolektora oborinske kanalizacije u ul.Gornja Jošanica II, na području općine Vogošća (objava 17.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječijeg igrališta u MZ Gora, postavljanje ograde i rizle na dječijem igralištu u Svrakama i postavljanje ograde oko igrališta u ul.Remzije Veje, na području općine Vogošća  (objava 15.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka računara i rezervnih komponenti IT opreme za potrebe Općine Vogošća  (objava 11.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Sanacioni radovi na objektu Općine Vogošća i objektima mjesnih zajednica (objava 09.05.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.Omladinska 41., na području općine Vogošća (objava 08.05.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji kolektora oborinske kanalizacije u ul.Gornja Jošanica II, na području općine Vogošća (objava 08.05.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ul.Donji Hotonj (potez M 18-Džamija), na području općine Vogošća (objava 07.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge izrade tehničke dokumentacije na nivou elaborata i izvedbenog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava 04.05.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji na izgradnji distributivnog cjevovoda DN 100 mm i DN 50 u naselju Donja Jošanica-Uglješići (iz WOG-a) na području općine Vogošća (objava 27.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge održavanja dvije fontane, na području općine Vogošća (objava 27.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge revizije Glavnih projekata za potrebe Općine Vogošća (objava 27.04.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Radovi u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture u 2018.godini na području općine Vogošća (objava 26.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i postavljanje ograde od plinskih cijevi (rukohvati) i zaštitne odbojne ograde na lokalnim i nekategorisanim putevima na području općine Vogošća (objava 26.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge sanacije i reparacije postojećih jarbola za postavljanje zastava sa državnim obiljžjima na području općine Vogošća (objava 25.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima javnog prevoza putnika na magistralnom putu M-18 na području općine Vogošća (objava 24.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada geološkog izvještaja za lokalitet Svrake IV na ranije postavljenim mjernim bazama, sa nabavkom i ugradnjom jednog inklinometra (objava 24.04.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka i postavljanje tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica, oglasnih ploča i tabli upozorenja na području općine Vogošća (objava 23.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na sanaciji Općinskih poslovnih prostora u ul.Omladinska 41 (objava 19.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka majica za potrebe realizacije projekta “Čista i lijepa Vogošća” (objava 18.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Radovi na izgradnji kolektora oborinske kanalizacije u ulici Gornja Jošanica II, na području općine Vogošća (objava 16.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Usluge servisiranja klima uređaja i održavanje elektroinstalacija u zgradi Općine Vogošća (objava 13.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Radovi u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture u 2018.godini na području općine Vogošća (objava 11.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Isporuka pitke vode putem cisterni za rubna područja općine Vogošća (objava 10.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ulice Donji Hotonj (potez M-18 – džamija), na području općine Vogošća (objava 03.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije postojeće javne rasvjete na magistralnom putu M-18, na potezu od Vogošćanske petlje do Bešlića pumpe, na području općine Vogošća (objava 02.04.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i postavljanje tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica, oglasnih ploča i tabli upozorenja na području općine Vogošća (objava 30.03.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Radovi u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture u 2018.godini na području općine Vogošća (objava 26.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge novelacije Glavnog projekta zaštite Jošaničke rijeke, projekat uređenja obala od stac. 0+358,15 do 0+420,00. (objava 26.03.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Radovi na sanaciji Općinskih poslovnih prostora u ul.Omladinska 41 na području općine Vogošća (objava 26.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja ograde na dječijem igralištu u ul.Spasoja Blagovčanina (objava 22.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu, u cilju podrške proizvodnji povrtlarskih kultura na otvorenom, na području općine Vogošća (objava 21.03.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemskog održavanja servera, te nabavke antivirusnog programa za potrebe Općine Vogošća (objava 20.03.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluge ažuriranje baze podataka katastra nekretnina (BPKN) i izradu Registra nekretnina Općine Vogošća (objava 19.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Otkup baze podataka aplikativnog softwera IIS BIZ za potrebe Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća (objava 14.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge montaže, balansiranja guma, i nabavke guma za službena motorna vozila Općine Vogošća u 2018.godini (objava 14.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge obaveznog osiguranja motornih vozila i kasko osiguranja vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 13.03.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluga hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja  općine Vogošća (objava 13.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka pancerica za učenike vogošćanskih osnovnih škola (objava 12.03.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Izvođenje radova na uređenju dionice potoka Studenac na lokalitetu boračkog naselja u Hotonji IV, na području Općine Vogošća  (objava 09.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture u 2018.godini na području općine Vogošća u 2018.godini (objava 08.03.2018.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pokloni za žene – pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine (objava 07.03.2018.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke : Interventni radovi na vertikalnoj i horizontalnoj odvodnji sa zgrade Općine Vogošća te iz podrumskih prostorija (objava 07.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluga vođenja transakcijskog računa-računa vlastitih namjenskih prihoda za potrebe Općine Vogošća (objava 07.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na sanaciji Općinskih poslovnih prostora u ul.Omladinska 41 (objava 07.03.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata na području općine Vogošća  za 2018.godinu (objava 06.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Materijal za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća u 2018.godini (objava 05.03.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge ažuriranja baze podataka katastra nekretnina (BPKN) i izrade registra nekretnina Općine Vogošća (objava 02.03.2018.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja (objava, 28.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava 27.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća u 2018. godini (objava 27.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge izrade Glavnog projekta ucjevljenja dijela lokalnog potoka i odvodnja drenažnih i oborinskih voda u u ul.Ahmeda Rizve, na području općine Vogošća (objava 26.02.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Izvođenje radova na priključenju javne garaže Vogošća na gradsku kanalizacionu mrežu  (objava 22.02.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća  (objava 21.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge ugradnje parking senzora na službenom vozilu Općine Vogošća (objava 20.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izradi i postavljanju PVC zidnih tapeta sa logom Općine Vogošća (objava 20.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge monitoringa saniranog klizišta u naselju Svrake i izrade izvještaja o izvedenom monitoringu sa analizom konstatovanog stanja i prijedlogom daljnih aktivnosti (objava 19.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge izrade plaketa, pehara i grbova za potrebe Općine Vogošća u 2018.godini (objava 19.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge nabavke i pregleda vatrogasnih aparata kao i pregled hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća, prostorijama MZ i obuke uposlenika Općine Vogošća o PPZ (objava 16.02.2018.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge održavanja web portala Općine Vogošća (objava 16.02.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu  (objava 16.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge izrade i postavljanja bilborda, plakata, bandarola city light-ova za potrebe Općine Vogošća (objava 15.02.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Pružanje usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava 15.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge vođenja depozitnog računa, računa općeg fonda-glavnog računa i računa namjenskih grantova i donacija za potrebe Općine Vogošća (objava 14.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge popravki instalacije, održavanje telefonskih i računarskih instalacija u prostorijama Općine Vogošća i mjesnim zajednicama u 2018.godini (objava 13.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge konzumacije jela i pića za potrebe Općine Vogošća (objava 14.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge servisiranja i opravke računarske opreme za za potrebe Općine Vogošća (objava 14.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na uvođenju plinskog grijanja i nabavci opreme za grijanje u općinskom poslovnom prostoru u MZ Kobilja Glava (objava 13.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na uređenju II dionice potoka Studenac na lokalitetu boračkog naselja u Hotonju IV, na području općine Vogošća (objava 13.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća (objava 12.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja unutrašnjih prozorskih PVC klupica u kancelarijama unutar zgrade Općine Vogošća (objava 12.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge održavanja i servisiranja službenih automobila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 09.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na priključenju javne garaže Vogošća na gradsku kanalizacionu mrežu (objava 09.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima na području općine Vogošća (objava 08.02.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za nabavku naftnih derivata i lož ulja za potrebe Općine Vogošća  (objava 08.02.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluge prevoza školske djece na području općine Vogošća  za period 2017.-2020.godine (objava 07.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na ugradnji silikatne fasade na zgradi Općine Vogošća (objava 07.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti finansija, računovodstva, fiskale politike i primjene propisa za potrebe Općine Vogošća (objava 06.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na rušenju bespravno izgrađenih objekata na području općine Vogošća u 2018.godini (objava 06.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje usluge recertifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 (objava 05.02.2018.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objava 02.02.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Usluge keteringa s vlastitim inventarom i osobljem, svečanim ukrasima i bojama grba Općine Vogošća, a u svrhu obilježavanja značajnih datuma, kulturno-sportskih manifestacija, prijema i poslovnih ručkova za potrebe Općine Vogošća u 2018.godini (objava 02.02.2018.godine)

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA ZA IV KVARTAL 2017.GODINE (objava, 31.01.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava 30.01.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke :Pružanje usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava 30.01.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke :Pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja objekta kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu (objava 29.01.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izvođenje sanacionih radova na općinskom poslovnom prostoru u ul.P.O.Zvijezda (objava 25.01.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma, redovnog mjesečnog održavanja i servisiranja postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća (objava 24.01.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuke hrane za potrebe ishrane povjerenika Civilne zaštite Općine Vogošća u 2018.godini (objava 24.01.2018.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava 23.01.2018.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Radovi na uređenju II dionice potoka Studenac na lokalitetu boračkog naselja u Hotonji IV, na području Općine Vogošća (objava 16.01.2018.godine)

Posebna odluka o pokretanju nabavke : Pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objava 15.01.2018.godine)

Posebna odluka o pokretanju nabavke : Nabavka naftnih derivata i lož ulja za potrebe Općine Vogošća (objava 12.01.2018.godine)

Posebna odluka o pokretanju nabavke : Usluge izrade Glavnog elektro projekta sistema vodosnabdijevanja naselja Kršo na području općine Vogošća  (objava 09.01.2018.godine)

Posebna odluka o pokretanju nabavke : Usluge svakodnevnog održavanja higijene u zgradi Općine Vogošća (objava 08.01.2018.godine)

______________________________________________________________________________________________________________________

NABAVKE U 2017.godini

Odluka o pokretanju nabavke : Usluga izrade projekta sa predmjerom i predračunom radova na izgradnji “Adrenalin parka” kod vrtića “Trešnjica” u Vogošći (objava, 25.12.2017.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Doprema i ugradnja prekrivača za zaštitu dvije fontane na području općine Vogošće (objava, 25.12.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta izgradnje pješačkih staza, parkinga i urbanog mobilijara u ulicama Vogošćanskih odreda, Branilaca Vijenca, Spasoja Blagovčanina i Merzuka Feriza na području općine Vogošća (objava 25.12.2017.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka usluge konzervacije i dekonzervacije dvije fontane sa pranjem i čišćenjem, na području općine Vogošća (objava, 22.12.2017.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Dekorativni motivi za ukrašavanje povodom praznika (objava, 21.12.2017.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Ugradnja silikatne fasade na zgradi Općine Vogošća (objava, 21.12.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju nabavke : Izvođenje sanacionih radova na dvije stambene jedinice u objektu kolektivnog stanovanja u ul.Jošanička broj 155 (objava 20.12.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju nabavke : Pružanje usluge irade Glavnog projekta polaznog autobuskog stajališta sa pratećim sadržajima u Vogošći (objava 18.12.2017.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Radovi na uređenju II dionice potoka Studenac na lokalitetu boračkog naselja u Hotonju IV, na području općine Vogošća (objava, 14.12.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke : Ažuriranje baze podataka katastra nekretnina (BPKN) i izrada Registra nekretnina Općine Vogošća (objava 07.12.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na uređenju Trga žrtava genocida u Srebrenici – ispred sportske dvorane “Anel Bečković” u Vogošći (objava 06.12.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluga prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2017.-2018.godina (objava 05.12.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju nabavke : Pružanje usluge izvođenja inženjersko-geoloških i geomehaničkih istražnih radova sa izradom Elaborata za prostor polaznog autobuskog stajališta u Vogošći (objava 29.11.2017.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja – Dodatni i nepredviđeni radovi na Trgu žrtava genocida u Srebrenici ispred sportske dvorane “Amel Bečković” u Vogošći (objava 28.11.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju nabavke : Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Općine Vogošća za period 01.01.2018. do 31.12.2018.godine (objava 28.11.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju nabavke : Pružanje usluge izrade Elaborata provjere ograničenja nosivosti i osovinskog opterećenja na novorekonstruisanim cestama na području općine Vogošća (objava, 27.11.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka i isporuka lož-ulja za potrebe zagrijavanja zgrade Općine Vogošća (objava, 23.11.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju nabavke : Radovi na izgradnji dionice lokalne kanalizacije u naselju Kamenica na području općine Vogošća (objava, 22.11.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Usluge ažuriranja baza podataka katastra nekretnina i izrade Registra nekretnina Općine Vogošća (objava, 15.11.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za nabavku kancelarijskog namještaja za Općine Vogošća (objava 15.11.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za nabavku stočne hrane u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava 15.11.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka opreme za materijalno opremanje povjerenika i Službe za zaštitu od požara pri Udruženju “Vatrogasno društvo Vogošća” (objava, 13.11.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka i isporuka materijala za potrebe završnih radova na sanaciji stambenog objekta na adresi Sedraž bb, na području općine Vogošća (objava, 13.11.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za izvođenje građevinskih i mašinskih radova na nastavku izgradnje distributivne gasne mreže na području MZ Blagovac i MZ Vogošća na području općine Vogošća (objava 10.11.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Usluge osiguranja objekta Općine Vogošća kao i opreme, namještaja i inventara unutar objekta Općine Vogošća (07.11.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju nabavke : Pružanje usluge prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2017.-2020.godina (objava, 06.11.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za izvođenje radova na izgradnji dva malonogometna igrališta sa umjetnom travom na općine Vogošća (objava 06.11.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke : Kancelarijski materijal za potrebe Općine Vogošća (objava, 02.11.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Radovi na uređenju spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u Semizovcu (objava, 02.11.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radne odjeće za potrebe Općine Vogošća (objava, 01.11.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Ogrijev za socijalno-ugroženo stanovništvo sa područja općine Vogošća (objava, 01.11.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na proširenju daktilnog cjevovoda, prebacivanju kućnih priključaka sa izradom veze DN 200/350 u naselju Rosulje na području općine Vogošća (objava 01.11.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača :  Za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta izgradnje pješačkih staza, parkinga i urbanog mobilijara u ulicama Vogošćanskih odreda, Branilaca Vijenca, Spasoja Blagovčanina i Merzuka Feriza (prema definisanom obuhvatu) na području općine Vogošća (objava 31.10.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Stočna hrana (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 30.10.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluge izrade Elaborata o mogućnosti snadbijevanja urbanog dijela općine Vogošća sa izvorišta Peračko vrelo (objava, 30.10.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Građevinski i mašinski radovi na nastavku izgradnje distributivne gasne mreže na području MZ Blagovac (ul.Blagovac IV) i Vogošća I (ul.Donja Jošanica II) na području općine Vogošća (objava, 26.10.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Za pružanje usluge izrade izvedbenog projekta saobraćajnice sa izvedbenim projektom mosta preko rijeke Vogošće, za saobraćajno povezivanje Nove industrijske zone Vogošća sa novoprojektovanim kružnim tokom ma magistralnoj cesti M18 (objava 26.10.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka multimedijalne opreme za potrebe Jedinstvenog općinskog organa (23.10.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Radovi na izgradnji dva malonogometna igrališta sa umjetnom travom na području općine Vogošća (24.10.2017.godine)

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA ZA III KVARTAL 2017.GODINE (objava, 23.10.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Strategije razvoja i održavanja lokalnih cesta na području općine Vogošća za period 2018.-2028.godina (23.10.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zastava za potrebe Općine Vogošća (20.10.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje završnih radova na uvođenju plinskog grijanja u Općinski poslovni prostor u ul.P.O.Zvijezda broj 46 Vogošća (19.10.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje građevinskih i mašinskih radova na nastavku izgradnje distributivne gasne mreže na području MZ Blagovac i Vogošća I na području općine Vogošća (objava 18.10.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Za nabavku rashladnog bazena – laktofriz kapaciteta 1000 litara (objava 18.10.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Za nabavku i postavljanje promjenljive saobraćajne signalizacije u Jošaničkoj ulici u Vogošći (objava 12.10.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluga izrade Izvedbenog projekta izgradnje pješačkih staza, parkinga i urbanog mobilijara u ulicama : Vogošćanskih odreda, Branilaca Vijenca, Spasoja Blagovčanina i Merzuka Feriza (12.10.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji dva malonogometna igrališta sa umjetnom travom i košarkaškog igrališta za basket na području općine Vogošća (objava, 12.10.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Radovi na uređenju postojećeg spomen-obilježja Civilnim žrtvama rata i Logorašima općine Vogošća (11.10.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja mobilijara na dječijem igralištu u ulici Omladinska na području općine Vogošća (11.10.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Izvedbenog projekta saobraćajnice sa izvedbenim projektom mosta preko rijeke Vogošća, za saobraćajno povezivanje Nove industrijske zone Vogošća sa novoprojektovanim kružnim tokom na magistralnoj cesti M18 (09.10.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji dječijeg igrališta u ulici Omladinska na području općine Vogošća  (objava 09.10.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka rashladnog bazena-laktofriz kapaciteta 1.000 litara (objava, 04.10.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje sanacionih radova na objektu Općine Vogošća i objektima mjesnih zajednica  (objava 02.10.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izrada Izvedbenog projekta rekonstrukcije lokalne ceste L080032-ulica Muje Šejte, dionica od stacionaže km 1+240 do km 2+415 (do spomenika) u naselju Ugorsko na području općine Vogošća u dužini od l=1,175 km (objava, 27.09.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Izvođenje radova na izgradnji dva malonogometna igrališta sa umjetnom travom i košarkaškog igrališta za basket na području općine Vogošća (objava, 25.09.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i postavljanje promjenjive signalizacije u Jošaničkoj ulici u Vogošći (objava, 25.09.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Za izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2017/2018.godine (objava 22.09.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji dva malonogometna igrališta sa umjetnom travom i košarkaškog igrališta za basket na području općine Vogošća (objava, 19.09.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje građevinskih i mašinskih radova na nastavku izgradnje distributivne gasne mreže na području MZ Blagovac i Vogošća I na području općine Vogošća (objava 18.09.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluga izrade Projekta rušenja – uklanjanja dvanaest objekata uništenih ili oštečenih djelovanjem prirodne nesreće  (objava 12.09.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava 12.09.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.P.O.Zvijezda na broju 34 i 46 (objava 11.09.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka sredstava i opreme za materijalno opremanje Službe za zaštitu od požara pri udruženju “Vatrogasno društvo Vogošća” (objava 11.09.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Pružanje usluge prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2017.-2010.godina za LOT 1, LOT 3., LOT 4., LOT 5. i LOT 6., i o poništenju postupka javne nabavke pružanja usluga prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2017.-2020.godina za LOT 7. (objava 11.09.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluge isporuke pitke vode putem cisterni za rubna područja općine Vogošća (objava 11.09.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na uređenju postojećeg spomen obilježja Civilnim žtvama rata i Logorašima na području općine Vogošća (objava, 11.09.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata na području općine Vogošća za 2017.godinu (objava, 11.09.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji dva malonogometna igrališta sa umjetnom travom i košarkaškog igrališta za basket na području općine Vogošća (objava 07.09.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka školskog pribora za prvačiće osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava 06.09.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluga vanrednog čišćenja kancelarija i stubišnih prostora u toku izvođenja građevinskih radova na utopljavanju zgrade Općine Vogošća (objava 31.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji vanjskog sportskog igrališta pri JU OŠ “Izet Šabić” Hotonj, Vogošća (objava 29.08.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na nastavku izgradnje distributivne gasne mreže na podrućju MZ Blagovac i Vogošća I na području Općine Vogošća (objava, 25.08.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na sanaciji Općinskih poslovnih prostora u ul.P.O.Zvijezda brojej 34. i 46. (objava 24.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji kontejnerskih niša na području općine Vogošća (objava 24.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji nastrešnica na autobuskim stajalištima javnog prevoza prevoza putnika u naseljima Gora, Nebočaj i Gornji Hotonj na području općine Vogošća (objava 24.08.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluga održavanja druge redovne provjere sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. (objava 22.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Pružanje usluge izrade Glavnih/Izvedbenih projekata i elaborata zaštite izvorišta na području općine Vogošća za period 2017., 2018., 2019. i 2020.godine (objava 18.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Pružanje usluga izrade Glavnog projekta Trga branilaca Vogošće (objava 18.08.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća  u sezoni 2017./2018.godina (objava, 18.08.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na uređenju postojećeg spomen-obilježja Civilnim žrtvama rata i Logorašima na području općine Vogošća (objava, 16.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Nabavka motornog vozila za potrebe Općine Vogošća (objava 10.08.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.P.O. Zvijezda broj 34 i P.O. Zvijezda broj 46 (objava, 14.08.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Pružanje usluga ažuriranja baze podataka katastra nekretnina i izrada registra nekretnina Općine Vogošća (objava, 11.08.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata na području općine Vogošća za 2017.godinu (objava, 11.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća putem otvorenog postupka (objava 10.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Blagovac i Vogošća I (objava 10.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izvođenje radova na izgradnji dječijeg igrališta kod džamije u Hotonju na području općine Vogošća (objava 09.08.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Uređenje postojećeg spomen obilježja Civilnim žrtvama rata i Logorašima na području općine Vogošća (objava, 08.08.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji dječijeg igrališta u naselju Rosulje na području općine Vogošća (objava 07.08.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluge – sanacija elektroinstalacija u dijelu zgrade Općine Vogošća  (objava, 07.08.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Idejnog projekta podzemne garaže, pomoćnog igrališta i dvorane za borilačke sportove sa pratećim sadržajem (objava, 07.08.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izgradnja nastrešnica na autobuskim stajalištima javnog prevoza putnika u naseljima Gora, Nebočaj i Gornji Hotonj na području općine Vogošća (objava, 07.08.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izgradnja kontejnerskih niša na području općine Vogošća (objava, 07.08.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluge – izrada Idejnog projekta adaptacije ulaznog hola zgrade Općine Vogošća  (objava, 31.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji vanjskog sportskog igrališta pri JU OŠ “Izet Šabić” Hotonj – Vogošća (objava, 31.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Glavnog projekta Trga branilaca Vogošće (objava, 28.07.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluga izvođenja inženjersko-geoloških i geomehaničkih istraživanja tla sa izradom Elaborata za prostor Trg branilaca Vogošće (objava, 27.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. PO Zvijeda broj 34 i broj 36  (objava, 27.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka motornog vozila za potrebe Općine Vogošća (objava, 26.07.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izrada Idejnog projekta autobuskog terminala i polaznog stajališta sa pratećim sadržajima u Vogošći (objava, 25.07.2017.godine)

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje interventnih radova na likalnoj i izmjenjenoj kanalizacionoj trasi u Hotonju (objava, 24.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluga prevoza školske djece na podrućju općine Vogošća za period 2017.-2020.godine (objava, 21.07.2017.godine)

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPRAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA ZA DRUGI KVARTAL 2017.GODINE (objavljeno, 18.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na uređenju postojećeg spomen-obilježja Civilnim žrtvama rata i Logorašima na području općine Vogošća (objava 13.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji dječijeg igrališta u naselju Rosulje na području općine Vogošća (objava 10.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji dječijeg igrališta kod džamije u Hotonju na području općine Vogošća (objava 10.07.2017.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade izvedbenog saobraćajnog projekta dijela lokalnih cesta na području općine Vogošća – L=28,845 km (objava 07.07.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji vanjskog sportskog igrališta pri JU OŠ “Izet Šabić”-Hotonj, Vogošća (objava 10.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na nastavku izgradnje distributivne gasne mreže na području MZ Blagovac i Vogošća I na području Općine Vogošća (objava 07.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture u 2017.godini na području Općine Vogošća (objava 06.07.2017.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava 06.07.2017.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u dijelu naselja Menjak sa kućnim priključcima na području Općine Vogošća (objava 06.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, doprema i ugradnja 33 metalne parkovske za smeće na području općine Vogošća (objavljeno, 03.07.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća za period 2017.-2021. godina (objavljeno, 21.06.2017.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke motornog vozila za potrebe Općine Vogošća (objava, 16.06.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluga organizovanja iftara za vogošćanska udruženja u sklopu akcije “Čista i lijepa Vogošća (objavljeno, 12.06.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluga Izrade Glavnih/Izvedbenih projekata i Elaborata zaštite izvorišta na području općine Vogošća za period 2017., 2018., 2019., i 2020.godine (objavljeno, 12.06.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke : Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objavljeno, 09.06.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje usluge instalacije odgovarajućih softwera i migracije podataka sa starog na novi server (objavljeno, 05.06.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka Servera za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 05.06.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Pružanje advokatskih usluga za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 02.06.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Doprema i ugradnja 26 betonskih kulir klupa sa naslonom sa području Općine Vogošća (objavljeno, 01.06.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji vanjskog sportskog igrališta pri JU OŠ “Izet Šabić” Hotonj, Vogošća (objavljeno, 01.06.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Pružanje usluge Izrade izvedbenog saobraćajnog projekta dijela lokalnih cesta na području Općine Vogošća (objavljeno, 31.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Pružanje usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objavljeno, 29.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u dijelu naselja Menjak sa kućnim priključcima na području Općine Vogošća (objavljeno, 26.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Nabavka motornog vozila za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 23.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Pružanje usluga hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja Općine Vogošća (objavljeno, 22.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Pružanje usluga ažuriranja baze podataka katastra nekretnina (BPKN) i izrade registra nekretnina Općine Vogošća (objavljeno, 18.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Nabavka pet foto-aparat za osnovne škole (objavljeno, 12.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Izvođenje radova na nastavku izgranje gasne mreže na području MZ Blagovac i Vogošća I (objavljeno, 15.05.2017.godine

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Nabavka računara i rezervnih komponenti IT opreme za potrebe Općine Vogošća u 2017.godini (objavljeno, 11.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Nabavka priručnika za učenike prvih razreda osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objavljeno, 09.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Izvođenje radova na izmiještanju djela vodovodne mreže profila DN 100 mm u krugu OŠ “Izet Šabić” Hotonj, Vogošća (objavljeno, 09.05.2017.godine)

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Izvođenje radova na utopljavanju općinskog poslovnog prostora u ul.P.O.Zvijezda broj 46 (objavljeno, 05.05.2017.godine

Odluka o pokretanju procedure nabavke : Izrada Glavnog projekta regulacije potoka Studenac (potez od raskrsnice u boračkom naselju u Hotonju pa do pristupnog puta za Poljine Hils, dužine oko 170 m i izradu projektnih zadataka na 12 lokacija) – (objavljeno, 03.05.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju procedure nabavke : Izvođenje nepredviđenih radova na sanaciji stambenog objekta na adresi Sedraž bb, MZ Gora (objavljeno, 03.05.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju procedure nabavke : Izvođenje radova na sanaciji tri stambene jedinice u objektu kolektivnog stanovanja u naselju Poturovići (objavljeno, 03.05.2017.godine)

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPRAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA ZAKLJUČNO SA 31.03.2017.GODINE (objavljeno, 14.04.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke-analiza i ocjena implementacije DMS-a za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.03.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga održavanja seminara o praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 29.03.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke-pružanje usluga održavanja seminara o praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.03.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke-izvođenje radova na uvođenju plinskog grijanja u poslovni prostor u ul.P.O.Zvijezda broj 46, Vogošća (objava, 28.03.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluge izrade projekta izmještanja cjevovoda kod JU OŠ “Izet Šabić” (objavljeno, 27.03.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke-usluge izrade projekta izmještanja cjevovoda kod JU OŠ “Izet Šabić” (objava, 23.03.2017.godine)

Direktni sporazum za održavanje web sajta Općine Vogošća (objavljeno, 23.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava, 22.03.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu u 2017.godini (objavljeno, 22.03.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga za popravku instalacija i održavanje telefonskih instalacija u prostorijama Općine Vogošće i mjesnim zajednicama (objavljeno, 21.03.2017.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova na izradi dodatnih bušotina i postavljanju inklometara i pijezometara u okviru monitoringa na saniranom klizištu Podgaj-Svrake (objavljeno, 21.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izvođenje radova na rekonstrukciji i održavanju općinske zgrade i prostorija mjesnih zajednica Općine Vogošća (objavljeno, 16.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Kancelarijski materijal, toneri i ketridži u 2017.i2018.godini za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 13.03.2017.godine)

Direktni sporazum o nabavci i isporuci robe – prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika Civilne zaštite Općine Vogošća (objavljeno, 09.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Naftni derivati putem benzinskih stanica za potrebe općine Vogošća u 2017.godini (objava, 08.03.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga keteringa s vlastitim inventarom i osobljem……za potrebe Općine Vogošća u 2017.godini (objavljeno, 07.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Nabavka sitnog alata i inventara u 2017. i 2018.godini za potrebe Općine Vogošća (objava 03.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Pružanje usluga ispisa, kopiranja i skeniranja sa centralizovanim mašinama za potrebe Općine Vogošća (objava 23.02.2017.godine)

Direktni sporazum za izradu plaketa, pehara i grbova za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 28.02.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku i isporuku materijala za održavanje čistoće Općine Vogošća (objavljeno, 28.02.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku i sporuku sredstava za dezinfekciju vode za jedanaest lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2017.godini (objavljeno, 27.02.2017.godine)

Direktni sporazum za izradu, isporuku i montažu 23 table sa nazivima autobuskih stajališta na području Općine Vogošća (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga postavljanja i izrade bilborda, plakata, postera za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku i pregled vatrogasnih aparata kao i pregled i ispitivanje hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za održavanje i servisiranje službenih automobila za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku obrazaca za potrebe Općine Vogošća u 2017.godini (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga izrade projekta postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije sa promjenljivim porukama u Jošaničkoj ulici u Vogošći u zoni OŠ “Mirsad Prnjavorac” (objavljeno, 20.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objavljeno, 16.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluge održavanja aplikativnog softwera za potrebe Službe za BiSZ Općine Vogošća (objavljeno, 13.02.2017.godine)

Odluka o pokretenju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja-održavanje softwerskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemskog održavanja servera, te nabavka antivirusnog programa za potrebe Općine Vogošća (objava, 10.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga konzumiranja jela i pića (alkoholnih i bezalkoholnih) za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 01.02.2017.godine)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  za izbor ponuđača za izvođenje završnih radova na sanaciji stambenog objekta na adresi Sedraž bb. MZ Gora,na području Općine Vogošća (objavljeno, 26.01.2017.godine)

______________________________________________________________________________________________________________________

NABAVKE U 2016.godini

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA OPĆINE VOGOŠĆA U 2016.GODINI (objavljeno, 21.01.2017.godine)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  za izbor ponuđača za pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja objekata kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu, na području Općine Vogošća,  (jedan zaštitar) svakim radnim danom u vremenu od 21,00 do 06, 00 satiza period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine (objava, 23.12.2016.godine)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  za izbor ponuđača za izvođenje završnih radova na sanaciji stambenog objekta na adresi Sedraž bb. MZ Gora,na području Općine Vogošća (objava, 19.12.2016.godine)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku robe- kancelarijski namještaj, za potrebe Općine Vogošća u 2016. godini(objava, 17.11.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i ugradnju panoa za vanjsku horizontalnu signalizaciju (objava, 21.09.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Nabavka i ugradnja panoa za vanjsku horizontalnu signalizaciju u staroj industrijskoj zoni Vogošća (objava, 16.09.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Nabavka sportske opreme (objava 16.09.2016.godine)

Odluka o pokretanju nabavke – Nabavka zaštitne folije za prozore na Domu zdravlja Vogošća (objava, 16.09.2016.godine)

Odluka o pokretanju nabavke – Idejni projekat i model gradskog trga u Vogošći – Trg Branilaca Vogošće (objava, 16.09.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku zaštitne folije za prozore na zgradi Doma zdravlja Vogošća (objava, 16.09.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluge izrade Idejnog projekta i Modela gradskog Trga u Vogošći – Trg branilaca Vogošće (objava, 15.09.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku materijala za postavljanje fasade na planinarskom domu na Motki (objava, 14.09.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku bojanki-računaljki za učenike prvih razreda osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 07.09.2016.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova vanjskog uređenja kod Srednjoškolskog centra Vogošća (objava 06.09.2016.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova na sanaciji vodovodne mreže u JU OŠ “Izet Šabić” Hotonj i izradi vodovodnog šahta-Muzička osnovna škola Vogošća (objavljeno 26.08.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izvođenje radova na sanaciji vodovodne mreže u JU OŠ “Izet Šabić” Hotonj i izradi vodovodnog šahta – Muzička škola Vogošća (objava 25.08.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području Općine Vogošća u sezoni 2016./2017.godina (objava 23.08.2016.godine)

Javni poziv za dostavu ponuda – “Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta kasarne „Enver Šehović“ u Semizovcu, svakim danom u vremenu od 21:00 do 06:00 sati za period do 31.12.2016. godine” (objava 22.08.2016.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za pružanje usluga fizičkog obezbješenje kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu (objava 12.08.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta Kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu, svakim danom od 21,00 do 06.00 za period do 31.12.2016.godine (objava, 25.07.2016.godine)

Odluka  o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja – Izvođenje radova na uređenju dijela potoka Studenac na lokalitetu boračkog naselja u Hotonju IV kao prijemnika oborinskih voda (objava, 18.07.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda u naselju Krivoglavci na području općine Vogošća (objava 15.07.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Nastavak izgradnje distributivne gasne mreže u ul.Branilaca Hotonja i Mitra Šućura na području MZ Hotonj (objava 14.07.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na proširenju daktilnog cjevovoda u naselju Rosulje (objava 29.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – izvođenje radova na postavljanju   dvije nastrešnice od INOX materijala na stajalištima javnog prevoza putnika u naseljima Poturovići i Donji Hotonj (objava 27.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – prevoz učenika za školsku 2016./17.godinu (objavljeno 27.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-rekonstrukcija cjevovoda u ul.Gornja Jošanica II (objava 24.06.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja kasarne “Enver Šehović” Semizovac (objava 07.06.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu, isporuku i montažu 13 oglasnih tabli-ploča na području općine Vogošća (objava 06.06.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu miskonaponskog priključka Muzičke škole pri OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća (objava 06.06.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu projektne dokumentacije za izradu i puštanje u rad video nadzora na području općine Vogošća i za sistem obavještavanja i uzbunjivanja građana sa područja opoćine Vogošća (objava 06.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – niskonaponski priključak Muzičke škole u Vogošći (objava 03.06.2016.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova izgradnje spomen obilježja porodice ef.Ramić u Semizovcu (objava, 02.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izvođenje radova izgradnje spomen-obilježja Porodice ef.Ramić u Semizovcu (objavljeno, 31.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izrada, isporuka i montaža 13 oglasnih tabli-ploča na području Općine Vogošća (objavljeno, 31.05.2016.godine)

Direktni sporazum za stavljanje u funkciju fontane koja se nalazi između ulica -A.ef.Biserovića-Jošanička i Igmanska (objavljeno 30.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – pregovarački postupak bez objave obavještenja – rekonstrukcija cjevovoda u ul.Hotonj III (objavljeno 26.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – građevinski materijal za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 18.05.2016.godine)

Direktni sporazum za održavanje web sajta Općine Vogošća (objavljeno 18.05.2016.godine)

Direkni sporazum za uređenje vanjskog igrališta OŠ “Porodice ef.Ramić” (objavljeno 17.05.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku, ugradnju i instalaciju opreme za evidenciju prisustva na poslu u prostorima Općine Vogošća (objavljeno 16.05.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga izrade idejnih rješenja vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Vogošća (objavljeno 16.05.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga izrade tehničkog rješenja uređenja dijela potika Studenac u naselju Hotonj IV (objavljeno 16.05.2016.godine)

Direktni sporazum za upružanje usluga za realizaciju projekta “Čista Vogošća” (objava, 06.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izvođenje radova na postavljanju ograde oko školskog objekta OŠ “Izet Šabić” Hotonj (objavljeno – 13.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na projektu izgradnje proširenja semaforiziranje raskrsnice u ul.Igmanska i ul.Muje Šejte-Ugorsko, na području Općine Vogošća (objavljeno 09.05.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku pet printera za nagrade osnovnim školama u sklopu projekta prikupljanja sekundarnih sirovina za reciklažu (objavljeno 29.04.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku – elektronsko glasanje za potrebe Općinskog vijeća Vogošća (objavljeno 27.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova vanjskog uređenja dijela školskog dvorišta pri OŠ “Izet Šabić” Hotonj, na području općine Vogošća (objavljeno, 27.04.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku – ozvučenje Velike sale u zgradi Općine Vogošća (objavljeno 27.04.2016.godine)

Realizacije ugovora (objavljeno 25.04.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i izradu skulpture epigrafskog spomenika Općine Vogošća (objavljeno 25.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Nabavka za rekonstrukciju i održavanje općinske zgrade i prostorija MZ u 2016.godini, za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 22.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Nabavka sitnog alata i inventara u 2016.godini za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 21.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki – Izvođenje radova na izgradnji dječijih igrališta na području Općine Vogošća (objavljeno, 13.04.2016.godine)

Direktni sporazum za ugradnju video-nadzora i protivprovalnog sistema u zgradi Općine Vogošća (objavljeno 12.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na izgradnji i postavljanju tri nastrešnice od INOX materijala na stajalištima javnog prevoza putnika, na području općine Vogošća (objavljeno 07.04.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i postavljanje tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica na području Općine Vogošća (objavljeno 06.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na uređenju Trga žrtava genocida u Srebrenici – sportska dvorana “Amel Bečković” (objavljeno 06.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje građevinskih radova na izgradnji distributivne gasne mreže u MZ Hotonj, na području Općine Vogošća (objavljeno 04.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – pružanje ugostiteljskih usluga u zgradi Općine Vogošća za period 2016. do 2018.godine (objavljeno 01.04.2016.godine)

Tenderska dokumentacija za pružanje ugostiteljskih usluga u zgradi Općine Vogošća za period 2016. do 2018.godine (objavljeno 01.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na projektima javne rasvejete na području općine Vogošća za period 2016. do 2018.godine na području općine Vogošća (objavljeno 31.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja – Pružanje usluga održavanja softwerskih aplikacija “DataNova”, “DocuNova” i “FiNova” i sistemskog održavanja servera za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 30.03.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu plaketa, pehara i grbova za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 30.03.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga za nabvku i ugradnju solarne opreme (objavljeno 29.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja – Pružanje usluga nabavke i implementacije “Document managment Sistema” za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 29.03.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i isporuku materijala za održavanje čistoće Općine Vogošća (objavljeno 29.03.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku sjemena za proljetnu sjetvu (objavljeno 28.03.2016.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova na dogradnji fekalne kanalizacije u naselju Krivoglavci – II faza (objavljeno 24.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na vanjskom uređenju košarkaškog igrališta kod MZ Blagovac (objavljeno 24.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na izgradnji ograde, završne ograde tribina, uređenje površina oko sportskog terena u naselju Bušća-Kobilja Glava (objavljeno 22.03.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i isporuku multimedijalne opreme za Komunalni centar u zgradi Općine Vogošća (objavljeno 18.03.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu, isporuku i montažu reklamnih natpisa za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 14.03.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih automobila u vlasništvu Općine Vogošća (objavljeno 10.03.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga na izradi glavnog projekta proširenja semaforizirane raskrsnice ul.Igmanska (Magistralni put M18) i ul.Muje Šejte – Ugorsko, na području Općine Vogošća (objavljeno 10.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka – Izvođenje radova na izgradnji gospodarskog objekta (staja za tov junadi) na adresi Sedraž bb – MZ Gora (objavljeno 10.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija i poduzimanju mjera na preventivnom, operativnom djelovanju, na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2016. do 2019.godine na području općine Vogošća (objavljeno, 08.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka – Izvođenje dodatnih radova u sklopu realizacije projekta izgradnje kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica (objavljeno 03.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke (pregovarački postupak) – Izrada 28 (dvadesetosam) separatnih kanalizacionih priključaka (objavljeno 02.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća (objavljeno 02.03.2016.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji gospodarskog objekta na adresi Sedraž bb., MZ Gora, na području općine Vogošća (objavljeno, 29.02.2016.)

Rješenje o uvažavanju žalbe (izgradnja staje u naselju Gora) – (objavljeno 29.02.2016.)

Direktni sporazum za nabavku kancelarijskog namještaja za opremanje Komunalnog centra Općine Vogošća (objavljeno 25.02.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga iz oblasti računovodstva i revizije za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 23.02.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture u 2016.godini (objavljeno na web-u 19.02.2016)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Realizacija usluga hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja i udomljavanja pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objavljeno na web-u 19.02.2016)

Direktni sporazum za pružanje usluga keteringa (objavljeno 18.02.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na projektima trajne regulacije i sanacije klizišta na rijeci Ljubini (objavljeno 16.02.2016.godine)

Direktni sporazum za održavanje i servisiranje službenih automobila za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 04.02.2016.godine)

Direktni sporazum o nabavci i isporuci robe-prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite Općine Vogošća (objavljeno, 04.02.2016.godine)

Direktni sporazum za štampanje obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 04.02.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – kancelarijski materijal, toneri i ketridži u 2016.godini za potrebe Općine Vogošća (Objavljeno 03.02.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – nabavka računara i rezervnih komponenti IT opreme za potrebe Općine Vogošća u 2016.godini (Objavljeno 01.02.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga servisiranja i održavanja računarske opreme za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 29.01.2016.godine)

Direkni sporazum za analizu vode na 6 (šest) lokalnih vodovoda (objavljeno 26.01.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku rastvora hlordioksida za dezinfekciju pitke vode na šest lokalnih vodovoda u 2016.godini (Objavljeno 25.01.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i pregled vatrogasnih aparata kao i pregled i ispitivanje hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća i MZ (Objavljeno 25.01.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Izvođenje radova na izgradnji gospodarskog objekta (za tov junadi) na adresi, Sedraž bb, MZ Gora (Objavljeno, 22.01.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja (Prevoz učenika…-objavljeno 19.01.2016.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu naselja Hotonj I, na području Općine Vogošća


NABAVKE U 2015.godini

Javna nabavka-Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu naselja Hotonj I (nabavka pokrenuta 17.12.2015.godine)

Odl-pokr-Fek-kanal-Hotonj I

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala, tonera, ketridža i obrazaca u 2015. godini za potrebe Općine Vogošća
KZ.-Kanc- mat-2015
Odl-Kanc-mat-2015
Odluka–KP-Kanc-mat

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za hvatanje, zbrinjavanje, kastraciju, sterilizaciju, liječenje i udomljavanje pasa lutalica sa područja općine Vogošća
KZ-PSI LUTALICE
Odl-Izbor-PSI LUTALICE
Odl-Pokr-post-PSI LUTALICE

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja, odnosno poslovanja za 2014.godinu Općine Vogošća

Odl-Pokr-Rev-fin
Odluka-Izbor-Fin-rev-za-2014
TD-Rev-fin

Javna nabavka-Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2015./2016.godine
JP-Odluka-zim-odrz-15-16
JP-Tend-dok-zim-odrz
Odluka-Izbor-zimsko-odrz-(15-16)

Javna nabavka za izbor prijevoznika za prijevoz učenika osnovnih škola Vogšće za školsku 2015/2016.godinu
JP-OP-Prijevoz-ucen-15-16
JP-Prijevoz-ucenika-15-16
Odluka-Izbor prevoznika-(15-16)

Javna nabavka-Izgradnja staje za tov junadi
Odluka-Pokr-Izgr-Staje
TD-Izgr-Staje

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana