Na vrh

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet Hotonj – izgradnja individualnih stambenih objekata) u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije

Tekst JAVNOG KONKURSA o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet Hotonj – izgradnja individualnih stambenih objekata)  u vlasništvu Općine Vogošćaputem javnog nadmetanja – licitacije možete pogledati ili preuzeti O V D J E .

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana