Na vrh

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet HOTONJ – Orahov brijeg)

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet Hotonj – Orahov brijeg-izgradnja individualnih stambenih objekata) u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije možete preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/08/20200807-KONKURS-GGZ-Hotonj-Oragov-Brijeg.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana