Na vrh

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet ORAHOV BRIJEG – izgradnja stambenih objekata) u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije (Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja)

Tekst javnog Konkursa možete pogledati i/ili preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/10/20201013-Jav-konk-prodaja-zemlj-Orah-Brijeg.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana