JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet ORAHOV BRIJEG)

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet ORAHOV BRIJEG – izgradnja stambenih objekata) u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije možete preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/08/20200807-KONKURS-GGZ-Oragov-Brijeg.pdf