Na vrh

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet ROSULJE)

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (lokalitet Rosulje, prema RP“Rosulje“ – izgradnja objekta kolektivnog stanovanja ) u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije možete preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/08/20200807-KONKURS-GGZ-Rosulje.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana