Na vrh

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u naselju Solaris u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije

Integralni tekst JAVNOG KONKURSA o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u naselju Solaris   u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije možete preuzeti O V D J E  !

Prijave na javni konkurs potrebno je dostaviti najdalje do 05. avgusta 2022. godine (petak) do 16,00 sati.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana