Na vrh

JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vogošća putem javnog nadmetanja – licitacije

Tekst javnog Konkursa možete preuzeti O V D J E !

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana